Dosering Humira verlagen bij mensen met reumatoïde artritis

TDM study

Met deze studie willen wij nagaan of het haalbaar is om de dosering van Humira te verlagen bij mensen met reumatoïde artritis.
Over het algemeen worden alle patiënten met dezelfde dosering van het medicijn behandeld. Er wordt niet gelet op patiënt-gebonden kenmerken die van invloed kunnen zijn op het effect van het medicijn.

We weten dat er patiënten zijn met hoge bloedspiegels (>12 mg/L) vlak voor de volgende injectie met Humira gemeten. Op groepsniveau lijken deze hoge bloedspiegels geen extra effect te hebben op de ziekteactiviteit wanneer vergeleken wordt met patiënten met normale bloedspiegels.
Met andere woorden, bij patiënten met hoge spiegels is de ziekteactiviteit niet lager dan bij patiënten met normale bloedspiegels. Wel zou er een hoger risico kunnen zijn op het ontstaan van bijwerkingen als de bloedspiegels (te) hoog zijn.
Het meten van medicijnspiegels in het bloed wordt in de vakliteratuur Therapeutic Drug Monitoring (TDM) genoemd, daarom noemen wij dit onderzoek de ‘TDM study’.

Wij verwachten dat bij patiënten met reumatoïde artritis die behandeld worden met Humira en bij wie de bloedspiegel van Humira hoog is, de dosering verlaagd kan worden. Naar 1x per 3 weken spuiten in plaats van 1x per 2 weken spuiten. Belangrijk is dat daarbij geen verlies van de werkzaamheid van Humira optreedt.
Met andere woorden: de ziekte wordt niet actiever. Daarnaast denken we dat dit een besparing in kosten kan opleveren.

Aanmelden

Overleg met uw reumatoloog of vraag ernaar tijdens uw bezoek aan de biopoli. Ook kunt u contact opnemen met de biologicals poli arts en onderzoeker, Charlotte Krieckaert, via het volgende e-mailadres: TDMstudy@reade.nl.
Vermeld dan uw naam, geboortedatum en telefoonnummer en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bron: Reade

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security