Hervorming van de langdurige zorg

Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam (VRA)

is als lidorganisatie – ofwel belangenorganisatie – aangesloten bij Cliëntenbelang Amsterdam . De VRA maakt als vertegenwoordiger deel uit van het Cluster “Chronisch Zieken en Langdurig Gehandicapten” (CZH).

Cliëntenbelang Amsterdam (CBA) is een  onafhankelijke belangenorganisatie die de algemene belangen behartigen van o.a. onze doelgroep, namelijk chronisch zieken en/of lichamelijk gehandicapten.

Onze afgevaardigde van het VRA-bestuur,  mevr. Renny, bezocht op 20 juni 2014 het Cluster CZH van CBA waar een presentatie werd gehouden over de Hervorming van de Langdurige Zorg met als ondertitel ‘Contouren van de Wet langdurige zorg (WLZ)’.

Herman Klein Tiessink gaf een uitgebreide toelichting op deze nieuwe wet en beantwoordde vragen van de vertegenwoordigers van de belangenorganisaties die allen aangesloten zijn bij het Cluster CZH.

Informatie over bovengenoemd onderwerp is voor leden van de VRA te verkrijgen bij het secretariaat; zowel digitaal als per post.

Mocht u, n.a.v. de desbetreffende informatie, nog vragen hebben over de WLZ dan kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat, t.a.v. Renny

Mocht u verder nog andere vragen en/of suggesties hebben over bijvoorbeeld de pilot “Wijkzorg” (incl. inzet Wijkverpleegkundige), die nu van mei t/m december 2014 in 5 wijken van Amsterdam plaatsvinden, dan kunt u dit ook aan Renny, via het secretariaat, laten weten.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security