Reuma en fysiotherapie 2015

Reumafonds pleit voor behoud fysiotherapie in 2015

Om het belang van langdurige fysiotherapie, voor mensen met reuma, opnieuw onder de aandacht te brengen reageert het Reumafonds op een schrijven (d.d. 20.3.2014) van minister Schippers van Volkgezondheid, Welzijn en Sport.

Samen met de beroepsverenigingen van de reumatologen (NVR), reumaverpleegkundigen (NHPR) en fysiotherapeuten (KNGF) vraagt het Reumafonds aan de Kamercommissie voor VWS om vergoeding in 2015 van fysiotherapie vanuit de basisverzekering.

Uit representatief onderzoek onder reumapatiënten blijkt inmiddels dat minder of geen fysiotherapie bij mensen met een reumatische aandoening ernstige gevolgen heeft.

Sinds 1 januari 2012 krijgen mensen met een reumatische aandoening geen fysiotherapie meer vergoed vanuit de basisverzekering als gevolg van een maatregel om fysiotherapie, voor 6 vormen van reuma, uit het basispakket van de zorg te halen.
Omdat het Reumafonds van mening is dat fysiotherapie beschikbaar moet zijn voor een specifieke groep patiënten die ernstige gewrichtsschade en functiebeperkingen hebben, als gevolg van reumatoïde artritis of de ziekte van Bechterew (chronische vormen van reuma), is zij hiertegen in actie gekomen en opende begin 2012 het Meldpunt Fysiotherapie
Hieronder een verslag van de strijd die het Reumafonds levert voor behoud van fysiotherapie in 2015 t.b.v. mensen met reuma.

Omdat het erop leek dat veel zorgverzekeraars in 2014 onbeperkte fysiotherapie, vanuit de aanvullende paketten, zouden gaan schrappen heeft het Reumafonds op 11 november 2013 een verzoek ingediend bij minister Schippers om de vergoeding van fysiotherapie voor reumapatiënten opnieuw op te nemen in de basisverzekering.

Op 20.3.2014 reageert minister Schippers op het desbetreffende schrijven.

  • Zij stelt dat zij niet gaat over de reumazorg die aangeboden wordt in aanvullende zorgverzekeringen.
  • Zij heeft slechts op advies van het Zorginstituut Nederland (voorheen het College voor Zorgverzekeringen) de fysiotherapie bij reuma in de basisverzekering geschrapt omdat het Zorginstituut stelt dat langdurige fysiotherapie bij reuma niet effectief zou zijn.
  • Volgens Schippers wordt vanuit de basisverzekering alleen zorg vergoed die bewezen effectief is.

Het Zorginstituut Nederland erkent nu dat de maatregel tot een probleem heeft geleid bij een specifieke groep reumapatiënten met ernstige gewrichtsschade.

Samen met de beroepsverenigingen NVR,  NHPR en de KNGF dient het Reumafonds op 1.4.2014 een

  • verzoek in bij het Zorginstituut Nederland voor het opnieuw vergoeden van fysiotherapie vanuit de basisverzekering.
  • Fysiotherapie bij ernstige functionele beperkingen door reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica

BRON:
Dossier Meldpunt Fysiotherapie
Reumafonds pleit voor behoud fysiotherapie in 2015

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security