Nieuwe Wmo 2015

Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam

VRA-Contactgroep

organiseert op
Woensdag 12 november 2014
van 14:00 – 16:30 uur
Een uiteenzetting over de veranderingen in de
Nieuwe Wmo
gepresenteerd
wmo-220doorlangdurige-zorg-hlz
 Anja Hommel

Door de vele veranderingen in de Wet  maatschappelijke ondersteuning zien de meesten van ons door de bomen het bos niet meer.wmo-2015

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat ouderen, mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte of mensen met psychische problemen ondersteuning kunnen krijgen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten gaan per 1.1.2015 de Wmo uitvoeren en zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.

We hebben Anja Hommel, beleidsmedewerkster  van de stichting Cordaan bereid gevonden om één en ander uit te komen leggen.

Wilt u zich ook laten voorlichten dan is dit het juiste moment!! Eventueel is er de mogelijkheid aan de hand van stellingen om zelf mee te denken.

Kortom dit kan een hele interessante middag worden.

Nieuwsgierig geworden?
Meld u zich aan bij het secretariaat T (020) 589 62 92
E secretaris@reuma-amsterdam.nl

Vanaf 13.45 uur verzamelen
in de koffiecorner van Reade (locatie dr. Jan van Breemenstraat 2)
Daarna gaan we naar de zaal waar het allemaal gebeurt.
Voor koffie en thee wordt € 1,00 gevraagd

 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security