Gemeentelijke subsidie

Gemeentelijke subsidie

xxxOnlangs werd bekend dat de gemeente Amsterdam voornemens is om de subsidiekraan ten behoeve van ‘Belangenbehartiging Instellingen’, zoals voor onze VRA, dicht te draaien. Dit leidde bij vele verenigingen in Amsterdam lichtelijk tot paniek.

Mede op advies van Renny van Delden heeft Marianne zich ogenblikkelijk voor de geplande hoorzitting van de desbetreffende raadscommissie ingeschreven. Iedereen kreeg drie minuten spreektijd toebedeeld om de belangen van zijn of haar vereniging te bepleiten.

In drie minuten heeft Marianne, een vooraf beschreven pleidooi voor onze verenging gehouden. Kennelijk was het voor de commissieleden interessant, want ze stelden diverse vragen aan onze toenmalige secretaris.

Veel VRA-leden hebben op AT5 de live uitzending gezien en gehoord. Door de vaste cameraopstelling en omdat Marianne vooraan in beeld zat, was zij “beeldvullend”.

Mocht er sterk bezuinigd worden op onze gemeentelijke subsidie, dan zal dat ongetwijfeld gevolgen hebben voor de hoogte van de contributie voor de VRA. Het bestuur zal te zijner tijd dit onderwerp voorleggen tijdens een ledenvergadering.

Voor geïnteresseerden is via het VRA Secretariaat het rapport Programma Ouderenhuisvesting 2015-2018 (Zelfstandig wonen van ouderen in Amsterdam) beschikbaar. Daarin staan o.a. beleidsvoornemens in de komende jaren over o.a. “Extra woningen voor ouderen, Woningaanpassingen en Verhuisindicatie, en een Programmateam Ouderen”.

(Renny van Delden)

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security