www.Erken-Fibromyalgie.nl

Steun mijn actie Erken Fibromyalgie!
De voorwaarden zijn Nederlandse nationaliteit en je moet 18+ zijn.
Dubbelen tellen niet, 1 keer tekenenen is voldoende.

Mijn naam is Natalie Kramer en ik ben een burgerinitiatief gestart
Erken fibromyalgie (http://www.erken-fibromyalgie.nl/).
Met dit burgerinitiatief wil ik bereiken dat er meer erkenning komt voor fibromyalgie, meer onderzoek naar oorzaak en behandeling komt en dat er een verzekeringsgeneeskundig protocol voor fibromyalgie komt. Bij 40.000 handtekeningen is de Tweede Kamer verplicht om er een debat over te voeren.
Ik wil graag bij de diverse RPV’s handtekeninglijsten laten neerleggen, de leden hebben dan de gelegenheid hun steun aan dit initiatief te geven, door hun handtekening te plaatsen.
Op dit moment staat de teller al over de 50.000 handtekeningen. Mensen kunnen ook digitaal tekenen (http://petities.nl/petitie/erken-fibromyalgie), maar 1 van de 2 telt op papier of digitaal.

De naam fibromyalgie komt van ‘fibra’ (vezel), ‘mus’ (spier) en ‘algos’ (pijn) en betekent dus letterlijk ‘pijn van spieren en vezel(bindweefsel)’. Fibromyalgie komt bij 1 tot 2 procent van de bevolking voor. Dat is ruim 330.000 mensen in Nederland.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft fibromyalgie als aandoening opgenomen in het ICD-10. Dit is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, bijgehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie. Hierdoor wordt in de meeste landen fibromyalgie officieel erkend, echter is dit in Nederland nog niet het geval. Daarom krijgen fibromyalgie-patiënten niet voldoende acceptatie van artsen en verzekeringen, waardoor zij voor bepaalde voorzieningen niet in aanmerking komen.

Wanneer ik deze petitie met 40.000 handtekeningen overhandig aan de Tweede Kamer, is men verplicht hierover een debat te voeren. Ik hoop dat jullie mij hierin willen steunen door uw handtekening te zetten zodat fibromyalgie officieel wordt erkend.

Op mijn website http://www.erken-fibromyalgie.nl/ vind je ook allerlei informatie over Fibromyalgie. Wil je de actie steunen?

http://www.tubantia.nl/regio/achterhoek/emile-roemer-praat-met-thuishulpen-in-borculo-1.4786928

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security