Aandacht voor RA

Aandacht voor Reumatoïde Artritis,

op maandag 12 oktober 2015 in Reade, georganiseerd door RZN.
Na een hartelijke ontvangst met heerlijke soep en broodjes werd de avond geopend door prof. Mike Nurmohamed, reumatoloog (Reade). Hij schetste voor een geïnteresseerd publiek wat RA en – vooral – hoe ingrijpend de gevolgen e.d. – met name voor je belastbaarheids patroon en dus voor je dagelijkse leven – inhoudt. Een goede uitleg is een absolute voorwaarde naast een langdurige begeleiding om de zgn. “mondige patiënt” toe te rusten de onverwachte levenssituatie helpen te aanvaarden. Tè vaak nog een lastige klus. Wie heeft de regie? De “RA Zorgwijzer” (RZN) – vol met eenvoudige tips – kan hierbij helpen. Klik op www.reumazorgnederland.nl . Methotrexaat acht hij nog steeds een heel goed en veilig middel te gebruiken i.c.m. een biological.

Ook de reumaconsulente – preventief en voorsorterend op het gesprek met de reumatoloog, maar ook achteraf – is een niet meer weg te denken hulp bij het welbevinden van alle dag. Via email doch ook telefonisch bestaat de mogelijkheid zo tussendoor even een vraag te stellen en/of advies te vragen, m.n. over bijv. de combinatie van medicijnengebruik en biologicals. Nu fysio niet meer in het basispakket zit, worden er ook veel adviezen en tips wat betreft bewegen – en waar en hoe – gevraagd en gegeven. Ook informatie over verzekeringen, vergoedingen eigen bijdragen, woningaanpassingen, hulpmiddelen en schoeisel is gewild.

De fysiotherapeut Edwin Geleijn (VUmc) wijst op de reusachtige veranderingen sinds 1996 in de behandeling/benadering van reuma. Hij breekt een lans voor het feit dat mensen – ondanks hun kwaal – de dingen zoveel mogelijk nog zèlf kunnen doen. Meer bewegen = veel minder last! Hij “puzzelt” met de patiënt en tast al doende zijn/haar mogelijkheden om beter te functioneren af. Wat kan de patiënt zèlf? Het helpt als de patiënten ook zèlf vragen stellen. Vaak is geld het bezwaar om bepaalde activiteiten te doen, doch bijv. “Iederin” kan adviseren hoe vanuit de Zvw/WMO tòch tot een oplossing te komen.

Na de pauze is er een “Discussie in panel – geleid door Erwin van Ditmarsch van Volle Maan. In het panel zitten o.a. Reumatoloog Niek de Vries (AMC), reumaconsulent Rhea Alblas (Reade), fysiotherapeut Edwin Geleijn (VUmc), dir. Centrum Chronisch Ziek en Werk Robbert Janssen en voorzitter ReumaZorg Nederland Gerardine Willemsen. In de zaal leven veel vragen over o.a. het Behandelplan, wordt dat onmiddellijk opgesteld, waar begin je, wat kan de patiënt aan? Niek de Vries antwoordt: nee, de patiënt moet het eerst aan kunnen, keuzes, doseren, gesprek plannen, mix medicijnen, testen uitproberen, terwijl de onderzoeken lopen. Overstappen op biosimilars, is toekomst. Het gebruik lijkt fair bij minder huidreacties. De resultaten moeten uitkristalliseren. Pijnstillers worden gedoseerd tot een stabiel niveau. Ontstoken gewrichten, advies wèl (blijven) bewegen, doch niet te veel belasten! Googlen, dat geeft veel voorbeelden om te bewegen, zo zegt de fysiotherapeut!

Voorzichtig hopen op genezing van reuma, de professionals èn de onderzoekers  – werken er heel hard aan!

Zó luidt kort geformuleerd het advies èn de boodschap van deze zeer zinvolle avond!

 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security