Wereld reumadag 2015

Op maandag 12 september jl. was het wereld reuma dag.

De VRA heeft daar ook uitgebreid bij stil gestaan. Marianne Walma had verschillende ziekenhuizen benaderd om er met een stand te mogen staan. Er waren voldoende vrijwilligers beschikbaar om in vier ziekenhuizen met een stand aanwezig te zijn. Met diverse vrijwilligers hebben we in verschillende ziekenhuizen gezeten o.a. in het Boven IJ ziekenhuis, MC Slotervaartziekenhuis, en Lucas Andreas en OLVG.

De bedoeling was om Reuma onder de aandacht van de mensen te brengen en om te proberen nog nieuwe leden of donateurs voor het Reumafonds en/of onze vereniging te werven.

Het is goed om op zo’n dag je (verenigings) gezicht te laten zien, zeker voor de mensen die al reuma of een andere vorm daarvan hebben.

Heel veel mensen zijn zich er niet eens van bewust dat artrose ook een vorm van reuma is en dat zij dat ook in de veel gevallen hebben.  Het was voor diverse mensen ook fijn om hun verhaal kwijt te kunnen, omdat het vaak aan de buitenkant niet te zien is dat het er is.

Het is voor ons allemaal een productieve dag geweest waaraan we met veel voldoening hebben deelgenomen. We konden er weer heel wat nieuwe leden bijschrijven. Hiervoor onze hartelijke dank.

Met dit schrijven wil ik ook alle mensen bedanken die hieraan meegewerkt hebben om deze dag eens extra de aandacht te geven. We hopen het volgend jaar ook weer te mogen doen, dan zijn we er weer bij.

Allemaal bedankt voor de inzet het was top deze dag.

Een vrijwilligster van de VRA.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security