8 Tips voor Keukentafelgesprek

8 tips voor het keukentafelgesprek of een gesprek met het CIZ

keukentafel

Wanneer je een indicatie aanvraagt voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding is dat niet gemakkelijk, zeker als je de taal van zorg niet kent. Met een goede voorbereiding komt je echter een stuk verder. Het is goed om over een aantal onderwerpen te hebben nagedacht voor je naar de gemeente gaat voor een indicatie of de gemeente bij jou op gesprek komt voor een keukentafelgesprek. Dit zelfde geld overigens voor de gesprekken met het CIZ. In deze blog geeft Cynthia Reindersma 8 tips.

Tip 1
Bekijk de situatie even van een afstand, probeer emoties en overbodige taal weg te laten en in plaats daarvan een aantal speerpunten voor jezelf te bedenken waar je de aandacht op wilt hebben.

Tip 2
Verwoord je situatie en denk na over de toekomst, wat is de prognose van je ziekte, wat kunt je nu nog net wel maar straks mogelijk niet meer.

Tip 3
Breng je netwerk met mantelzorgers voor jezelf in beeld en bekijk of er dingen zijn die zij zouden willen en kunnen doen voor je het gesprek in gaat. Wanneer in het gesprek gevraagd wordt wie je kan ondersteunen dan heb je dat al in kaart.

Tip 4
Onderzoek bij de onderstaande onderwerpen waar de beperkingen zijn, en probeer deze te formuleren in wat het probleem is en of je daar zelf een oplossing op hebt of niet. Benoem ook de onderwerpen waar al een oplossing voor is. Zo laat je zien dat je zelf ook al actief naar mogelijkheden zoekt.

 • Zorgtaken
 • Begeleiding in het (dagelijkse) leven
 • Administratie
 • Huishouding
 • Spoed, huisarts en ziekenhuisbezoeken
 • Hobby’s, dagbesteding, sociale interacties

Tip 5
Wanneer je bovenstaande in kaart brengt zet het dan meteen op papier. Een formulier hiervoor kunt je ook gratis aanvragen bij Partisa via: info@partisa.nl onder vermelding van mantelzorgweb.

Tip 6
Wanneer je het gesprek hebt, zorg dan dat er een of meer mensen bij het gesprek aanwezig zijn. Zij kunnen helpen met het duidelijk maken van jouw standpunten en tevens informatie die gegeven wordt helpen onthouden. Neem de eerder genoemde punten samen door en zorg dat jullie beide weten waarom u op welke gebieden ondersteuning nodig hebt.

Tip 7
Informeer naar de eigen bijdrage, in sommige gevallen zijn die zo hoog dat je het beter zelf kunt regelen.

Tip 8
Je hebt het recht om een eigen zorgplan in te dienen en zelf aan te geven welke zorg je nodig hebt. Daarbij kan je, mits je dat wenst, tevens aangeven waarom je van een PGB gebruik wilt maken.

Het allerbelangrijkste is dat je voor jezelf in kaart hebt wat er al aan mantelzorg is en wat er gebeurt wanneer de indicatie niet afgegeven wordt. Schroom daarbij niet ook aan je netwerk te denken en aan te geven wanneer de grens aan mantelzorger is bereikt.

Als je kiest voor een PGB, zorg dan dat je naast bovenstaande punten ook duidelijk aangeeft waarom je voor een PGB kiest. Dit kan zijn omdat je iemand inhuurt die je kent, of een instelling die alleen met PGB’s werkt maar waarin je een groot vertrouwen hebt. Daarnaast is het belangrijk dat je duidelijk maakt hoe je de administratie betreffende het PGB regelt.

Belangrijk om te weten:

 • Je mag een verslag vragen van het gesprek dat je gevoerd hebt, zo kan je zien of het beeld klopt dat de gemeente van je heeft.
 • Er kan gevraagd worden naar persoonsgegevens van mantelzorgers. Als je dit een schending van je privacy vindt, kunt u dit weigeren.
 • Je hebt recht op een onafhankelijk persoon bij het gesprek of iemand die jij zelf graag erbij wilt hebben.
 • Een nuttige site met brieven die men kan sturen wanneer men afgewezen is:https://iederin.nl/.
 • Voor degene die met jeugdzorg te maken heeft, kan men een eigen plan maken met daarin de hulp die jij als gezin nodig hebt. De gemeente zal naar dit plan moeten kijken. Ondersteuning hiervoor kan je vinden op familiemaakteigenplan.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security