Ieder(in) -Gewoon Gelijk- VN-verdrag

17 nov 2016

link_banner-nieuwsbrievenIeder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Homepage


[notice]
Vorige week lanceerde Ieder(in) de nieuwe website
bannergrootgelijk
[/notice]

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt ook in Nederland. Wat verandert er nu in Nederland? De nieuwe website Gewoon Gelijk legt het uit.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte geldt sinds juli 2016 ook in Nederland. Mensen met een beperking zijn daar heel blij mee. En terecht, het gaat hier immers om een belangrijk mensenrechtenverdrag dat recht geeft op gelijke behandeling en participatie. Maar tegelijkertijd vragen veel mensen zich ook af: wat betekent dat nou voor mij? Wat verandert er nu in Nederland?

Drie veranderingen
De website Gewoon Gelijk geeft uitleg over de drie belangrijkste veranderingen als gevolg van de ratificatie van het VN-verdrag. Die veranderingen zijn:

  1. Uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
  2. Algemene toegankelijkheid wordt de norm.
  3. Gemeentelijk beleid moet aansluiten bij het verdrag.

Voor wie
Vrijwel iedereen in Nederland krijgt te maken met deze veranderingen: ondernemers, leveranciers, dienstverleners, bedrijven, werkgevers, scholen, etc. Maar ook beleidmakers, belangenbehartigers en natuurlijk mensen met een beperking zelf. De website Gewoon Gelijk geeft voor al deze groepen informatie.

Gelijke behandeling

De Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is uitgebreid. De wet gold al voor onderwijs, werk, vervoer en wonen. Na de ratificatie is de wet uitgebreid met ‘goederen en diensten’. Dat betekent dat de wet nu ook geldt voor winkels, restaurants, theaters, sportverenigingen, leveranciers etc etc.

Filmpje Gewoon Gelijk
Word je ondanks het VN-verdrag en de uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling ogv handicap of chronische ziekte toch ongelijk behandeld?

Het filmpje Gewoon Gelijk laat zien wat je kunt doen.


[notice]Uw mening telt[/notice]

Nieuw patiënten- en cliëntenbeleid: wat vindt u?

Het ministerie van VWS buigt zich de komende periode over het nieuwe patiënten- en cliëntenbeleid voor na 2019. Wij willen daar uiteraard onze inbreng voor geven. Niets over ons, zonder ons, immers!

Om die inbreng doordacht te doen, hebben de directeuren van de patiënten- en cliëntenkoepels en PGO-Support een deel van de achterban uitgenodigd om in een paar sessies voorwerk te doen. Uit dat denkproces is een notitie opgesteld.

De hele achterban, die bestaat uit honderden organisaties, krijgt nu tot uiterlijk donderdag 24 november de gelegenheid te laten weten of ze zich kan vinden in de strekking van dit advies. 

Daarom wil ik u ook vragen uw eventuele commentaar – op hoofdlijnen – te geven. We zijn benieuwd naar uw antwoord op de volgende vragen: 

  • Wat vindt u het belangrijkste punt in de notitie?
  • Staan er zaken in het document waar u het absoluut niet mee eens bent? 
  • Ontbreken er essentiële zaken?

U kunt tot uiterlijk donderdag 24 november schriftelijk naar mij reageren: i.soffer@iederin.nl
 
Het ministerie van VWS organiseert zelf in de loop van 2017 ook bijeenkomsten. Dit is dus niet de enige mogelijkheid om mee te denken over een nieuw beleid.
 
Ik kijk uit naar uw reactie!
 
Illya Soffer

Conceptnotitie Ingrediënten PG-beleidskader

 


 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security