Disclaimer en cookies

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies voor correcte weergave. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Disclaimer

De redacteur en het bestuur van de Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. (VRA) van de website www.reuma-amsterdam.nl willen u, ten aanzien van deze website, op het volgende wijzen:
De getoonde informatie op deze website wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die via deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Informatie op deze website en via de hyperlinks dient slechts als achtergrondinformatie.Onderzoek, diagnosestelling, behandeling, verzorging en aanverwante zaken in verband met een ziekte of klacht dienen te geschieden door of onder supervisie van geschoolde en erkende professionele hulpverleners (huisarts, medisch specialist, etc.) die werkzaam zijn op dit  gebied.
De informatie op deze website dient dan ook niet gebruikt te worden in plaats van onderzoeken, behandelingen, adviezen, steun, enzovoort, die professionele hulpverleners u kunnen aanbieden.

Wanneer u toch besluit om bepaalde adviezen op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met uw professionele hulpverleners. In overleg met hen kan worden bepaald of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op of via links op deze website.

De VRA behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze website om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.
U kunt aan de gegeven informatie geen rechten ontlenen.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security