Contributie 2017-3

Van de penningmeester

 De automatische incasso is goed gelukt, dus daar zijn we weer een klein jaar vanaf. Voor de mensen, die de contributie nog niet betaald hebben, verzoek ik dit per omgaande te doen.
€ 20,– of meer op rekening NL95 INGB 0004 4464 39 ten name van de VRA onder vermelding van contributie 2017. Ik hoop dat ik niet nog een belronde hoef te doen, het zou zo fijn zijn als iedereen op tijd betaald. Wil je de betaling liever automatisch laten verlopen, één belletje naar 06-20436050 en ik stuur de benodigde papieren op. Dan hoef je nergens meer aan te denken en je geen zorgen meer te maken en het scheelt mij heeeeel veel werk.

De benodigde formulieren voor het Reumafonds zijn ingevuld en afgeleverd bij het Reumafonds. We zijn benieuwd wanneer de diverse betalingen op onze rekening worden gestort. We hebben er alle vertrouwen in.

Tijdens de besturendag in Leiden werd het onderwerp besproken van mandatering. Dit mandaat hebben we, na overleg binnen het bestuur, gegeven. Het Reumafonds heeft dit mandaat nodig als zij overleg voert met diverse instanties, ministeries die daarbij de vraag stellen, welke partijen vertegenwoordigt het Reumafonds. Kortom, het Reumafonds is nu gemandateerd om de belangen van de diverse reuma patiënten verenigingen te vertegenwoordigen.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security