van de Redactie

Van de redactie

Nadat de afgelopen jaren bijna 5 duizend mooi gedrukte omslagen van het VRA-Nieuws gedistribueerd zijn, gaan we nu langzamerhand over op gekopieerde exemplaren. Onze drukker in Alphen a/d Rijn is met de werkzaamheden gestopt.
Deze kopieën zijn beduidend goedkoper en de penningmeester beslist tenslotte.             Tijdens de ALV van maart jongstleden heeft het bestuur bij de vergadering wederom de vraag voorgelegd of de voorkeur uit gaat naar een digitale of fysieke versie van het VRA-Nieuws. De leden zien er naar uit als de nieuwste editie weer op de mat valt. Teveel leden hebben niet de beschikking over een computer of kunnen er niet meer mee omgaan. Dus het blijft tot nader order een papieren versie. Verder kwam weer de vraag naar voren om meer kopij aan te leveren voor het VRA Nieuws. Het lijkt steeds een éénmans actie om het blad te vullen. De redactie is en blijft in blijde verwachting van uw bijdrage.

In verband met ons dagje uit en de mei schoolvakantie is deze editie al op 24 april 2017 gedrukt en in de daarop volgende week gereed gemaakt voor verzending. Gelukkig hebben ook nu weer vele handen geholpen. Wederom veel dank daarvoor maar het is ook steeds bere gezellig met elkaar. De lachspieren worden tijdens het brocheren hevig op de proef gesteld.

Met ingang van deze editie zal als vaste item een logo van het Reumafonds, onze geldschieter, geplaatst zijn.


2e editie in dit verenigingsjaar en weer nieuwe onderwerpen. We proberen steeds een mix te maken van informatieve en recreatieve onderwerpen, stukjes poëzie, die onze geest scherpen en ons de nodige relativering opleveren.;  Onze gastschrijfster en VRA-lid Ruth heeft een uitnodiging doen plaatsen om de presentatie van haar uit te geven boek bij te wonen. U kunt zich daarvoor opgeven.

De uitnodiging en agenda voor de komende ALV in maart worden afzonderlijk bij het VRA-Nieuws aan geleverd.

Tevens hebben we een vermakelijk gedicht van Joop Bonnemaijers geplaatst. Als juut had hij al een goede pen en na zijn pensionering is hij echt aan het dichten gegaan.

Geen politiek in het VRA-Nieuws maar we kregen veel vragen over populisme. Dus even de positieve en negatieve gevolgen hiervan op een rij gezet. We hopen dat alle leden van de VRA actief gaan deelnemen aan de verkiezingen, laat je democratisch recht en stem niet verloren gaan. #KIESmetjeHART

Last but not least, de Nationale collecteweek van het “Reumafonds” staat weer voor de deur. Draag ook een steentje bij a.u.b.


 

Het Verenigingsblad – De 1e editie van het jaar 2017 ligt alweer op de mat.
Het afgelopen jaar 2016 hebben we met vereende krachten de geplande 6 edities bij u thuis bezorgd. Van alle kanten ontvangen we loftuitingen over de kwaliteit, de lay-out, inhoud en dergelijke van onze VRA Nieuws. Simultaan aan de fysieke uitgave wordt de nieuwste editie, eventueel met bijlagen, geplaatst op onze website. Het is wat werk maar we scheppen er voldoening in, zeker als we de positieve reacties ontvangen. Daar waar we kunnen verbeteren, zullen we dat niet nalaten.

Omdat het de opzet is een verenigingsblad uit te geven, willen we het aandeel “reclame” beperkt houden maar de inbreng door de leden is nog te beperkt. Onder de leden moet voldoende stof opwaaien om voor andere leden interessante onderwerpen aan te dragen. Dus laat de fantasie, gevoed door een goed stel hersens, werken.

Verschillende onderwerpen in deze editie zijn van belang voor de leden, zoals zorgverzekeringen, therapieën, medicaties. Lees de onderwerpen en maak gebruik van de tips.

De redactie

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security