Samenwerkende Reuma Patiëntenvereniging Nederland

Reumafonds lid van uniek samenwerkingsverband SRPN

Het Reumafonds heeft zich aangesloten bij de Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN). De SRPN maakt een intensieve samenwerking met de andere landelijke reuma patiëntenorganisaties mogelijk. Het is belangrijk dat op landelijk niveau reumapatiëntenorganisaties elkaar goed weten te vinden als het gaat om kennisuitwisseling, optimaal samenwerken en belangenbehartiging.

Europese vertegenwoordiging
De eerste prioriteit van de SRPN is Europese vertegenwoordiging vanuit een breed draagvlak van de reuma patiëntenorganisaties in Nederland. Die internationale vertegenwoordiging nu wordt nu nog niet breed gedragen. De SRPN wil op Europees niveau gaan samenwerken en gemeenschappelijke belangen behartigen. Dat kan bijvoorbeeld door het lidmaatschap van EULAR PARE aan te vragen.

Voor alle mensen met reumatische aandoeningen
Uiteindelijk doen we het voor alle mensen met reumatische aandoeningen in Nederland. De SRPN zet zich voor hen in door middel van:

  • Effectieve kennisdeling;
  • Betere belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau;
  • Samen optrekken op dossiers zoals fysiotherapie, zorgverzekeringen en arbeidsparticipatie.

Van de secretaris

Ruim een jaar heb ik enthousiast als vertegenwoordiger van onze vereniging in het bestuur van Reuma Zorg Nederland gezeten. Echter het gevoerde beleid van de RZN voldeed niet meer aan onze verwachtingen en hebben we als VRA dit lidmaatschap opgezegd.

Wij gaan nu verder met het SRPN (Samenwerkende Reuma Patiëntenvereniging Nederland). Als vereniging gaan we ons hiervoor hard maken.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security