Van het bestuur

Van de secretaris

Ruim een jaar heb ik enthousiast als vertegenwoordiger van onze vereniging in het bestuur van Reuma Zorg Nederland gezeten. Echter het gevoerde beleid van de RZN voldeed niet meer aan onze verwachtingen en hebben we als VRA dit lidmaatschap opgezegd.

Wij gaan nu verder met het SRPN (Samenwerkende Reuma Patiëntenvereniging Nederland). Als vereniging gaan hiervoor ons hard maken.             Lees hier verder…                

De eigenaar van het bekende eetcafé De Schans in Vinkeveen sponsort dit jaar de VRA Kerstviering met een doos Zwarte Kip. Hmmm. Bedankt.

Verder zijn we voor de Kerstviering druk bezig met de inkoop van geschikte tombolaprijzen. Carla en Toon hebben zich bereid verklaard weer te komen helpen. Je ziet, we timmeren goed aan de weg wat betreft de sponsors. Alle kleine beetjes helpen.

Op 29 november 2017 komt de Goed Heilig Man met zijn Pieten weer in Reade. Heb je klein- of achter kleinkinderen of achterneefjes en achternichtjes?, meld je dan z.s.m. aan bij het secretariaat. (06-20436050). Onze Marlies verzorgt weer de muzikale omlijsting en doet een beroep op u om de gewenste liederen goed in te studeren. De sint en zijn gevolg gaat ook weer langs bij de kinderen van Reade.

Onze vaartocht op de Vinkeveense Plassen was een groot succes. Ik wist niet dat ze zo groot en zo mooi zijn. Jammer dat een aantal leden het niet aandurfden om met de RMC te reizen. De organisatie was perfect en onze dank gaat uit naar de sponsor, de Hema Mijdrecht voor de tompoezen.

Onlangs kregen we het nare bericht dat op 28 september Jaap Wieringa, echtgenote van Corrie plotseling was overleden. Jaap was nog van de partij met ons heerlijke dagje varen op de Vinkeveense Plassen. Wij wensen Corrie en haar familie veel sterkte  

Marianne


Van de penningmeester

Omdat we geld van het Reumafonds gekregen hebben zijn  we op zoek geweest naar een theatervoorstelling en die hebben we ook gevonden. We gaan op donderdag 22 maart 2018 naar het de la Mar theater, naar de musical Annie M.G. Schmidt.

Ook zijn we door een lid gesponsord met € 500,– om met dit bedrag de kosten van de Kerstmiddag te drukken. Zodoende kunnen we de ledenprijs op € 25,- p.p. houden. Hartelijk dank hiervoor!!!

Het jaar 2017 is bijna om en daarom verzoek ik jullie om er al vast rekening mee te houden dat eind februari 2018 de automatische incasso’s worden geïnd. Mocht de contributie van € 20,- p.p. voor 1 maart 2018 niet binnen zijn, dan wordt u niet meer met fluwelen handschoenen aangepakt! Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Marianna


Van de voorzitter

De zomer vakanties zijn alweer voorbij dus kunnen we onze aandacht weer besteden om U weer mee te krijgen op de door ons georganiseerde leuke bijeenkomsten.

De bootreis op de Vinkeveense plassen was wel gezellig en mooi. De deelname had groter kunnen zijn, zeker omdat we goed weer hadden.

Ook zijn we dankbaar dat Connexxion de VRA gesponsord heeft in de vorm, van een tegen zeer gereduceerde prijs een bus en chauffeur te leveren om de leden van de VRA naar Groot Stokkert heen en weer te brengen.

De leden die zijn mee gegaan hebben dit ervaren als een vakantie met een aantal ontspannende activiteiten.

Kijkt U ook nog eens in onze agenda (verderop in ons VRA nieuws ) om mee te doen aan de georganiseerde dagen zoals de gezellige bingo middag.

De Ambassadeur van het reuma Fonds werd verrast met een eigen bordeaux paarse Anita Witzier tulp die ze op 11-10 2017 zelf mocht dopen. Deze tulp werd op 12-10-2017 op grote NS stations uitgedeeld

Hans Beglinger, voorzitter


Van de redactie         

De afgelopen twee maanden is de kopij met stromen binnengekomen. Het is echt interessant wat zich allemaal in Reumaland ontwikkelt maar ook zeker in de zorg in het algemeen. Eén van onze zorgen is het nieuwe kabinet. Heb je weinig dan krijg je ondanks de geldontwaarding slechts een klein fooitje er bij. Het is passen en meten wat er in de knip zit. We hopen dat jullie geen spijt hebben van je stemgedrag. Heb je niet gestemd, dan kun je daar nu met recht spijt van hebben.                                                            Steeds lees je in de publicaties over de nieuwste behandelmethodes voor allerlei vormen van reuma en niet te vergeten de onderzoeksresultaten naar het ontstaan van reuma. Het reumafonds heeft in de financiering een niet te verwaarlozen aandeel in dit onderzoek.

De redactie brengt nieuws voor de leden, hopelijk goed uitgebalanceerd en wil hiermee een brede kennis verspreiden over het onderwerp reuma. Misschien is het nog wel belangrijker om voor de leden een stuk ontspanning te creëren. Lachen of goed huilen, bevordert genezing of het draaglijk maken van de kwaaltjes of pijntjes. Een sterke geest kan veel verdragen. Het is één van onze bestaansredenen als vereniging; zorg voor een sterke geest en wel met elkaar.

De redactie

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security