Van het bestuur 2018

Van de redactie

De 1e editie van het verenigingsorgaan van de VRA in het 38e jaar van haar bestaan is een feit! Wederom boordevol interessante informatie over Reuma in welke vorm dan ook, maar ook leuke verhalen over feesten, activiteiten en wetenswaardigheden van de VRA. Allerlei items zijn alsnog verwijderd i.v.m. prioritering. Als VRA willen we ook graag onze medewerking verlenen aan onderzoek in het belang van de Reumapatienten en daarom toch weer een oproep, dit keer door ons Reumafonds in de persoon van mw. Iris Koopmans. Ik beveel u van harte aan om hieraan mee te doen.
Overigens, het Reumafonds gaat een belangrijke naamsverandering doorvoeren. In de loop van 2018 wordt de naam veranderd in “Reuma Nederland”.  Tijdens de besturendag op zaterdag 25 november 2017 is hieraan aandacht besteed en uitvoerig uitleg gegeven waarom.


Van de secretaris

Al weer het eerste VRA-Nieuws van het jaar 2018. Allereerst wil ik jullie een heel gelukkig en gezond 2018 wensen.

We zijn met de vaste vrijwilligers uit eten geweest bij het Grieks restaurant PLATO. Het Reumafonds waardeert de niet vrijblijvende inzet van vrijwilligers door eens per jaar dit te honoreren met een bedrag van € 25,–p.p. Het bestuur kan namelijk te allen tijde een beroep op deze vrijwilligers doen. Chapeau. Dáár waren er geen leden zijn om een bestuursfunctie op zich te nemen, is het goed dat er standvastige vrijwilligers zijn. Hierop drijft het voortbestaan van de vereniging!

In het nieuwe jaar gaan we op 22 maart 2018 naar de musical Annie M.G. Schmidt. Er zijn 80 kaarten besproken. Verder zijn we op zoek voor een uitstapje medio mei 2018. Dit vergt nog enig overleg. Op 11 april zal er weer een themadag georganiseerd worden in samenwerking met Hart & Vaat Groep Amsterdam. Omdat de contactmiddagen zo slecht bezocht worden gaan we het dit jaar het opnieuw proberen. Diverse onderwerpen zijn ons aangedragen. We willen hier zo spoedig mogelijk iets mee gaan doen. Jullie zien, we zijn druk bezig aan de weg te timmeren.

Marianne


Van de penningmeester.

De begroting voor 2018 is samen gesteld met en door Martin, onze financiële man. De begroting is sluitend!

Tot nu toe verkeren we als vereniging financieel in een gezondere situatie. De kosten tot nu toe zijn binnen de perken gebleven. Tot het eind van de het jaar 2017 kunnen we het wel “uit zingen”.
De penningmeester wil dat alle openstaande declaraties voor 01 januari 2018 bij het secretariaat worden aangeleverd, getekend en al.

Mocht u nog geen automatische incasso hebben afgegeven, doe dat dan onmiddellijk. Zo niet, maak dan in januari 2018, zonder discussie, zo snel het verschuldigde bedrag over. Het scheelt mij handenvol werk en het penningmeesterschap is geen vorm van werkverschaffing. Dus actie voor € 20,-. Een vrijwillige donatie is ook nooit weg. Het komt allemaal in de boeken te staan!

Marianna


 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security