ALV 5april2018

Beste VRA-leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de VRA.

Deze vergadering vindt plaats op donderdag 05 april 2018  in het Auditorium van Reade,

locatie JBI, Dr. Jan v. Breemenstraat 2, 1056 AB Amsterdam (2e etage, lift uit, direct rechts).

U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur voor ontvangst met koffie en thee; de vergadering begint om 14.00 uur. Het is onze jaarlijkse bijeenkomst waarbij u de gelegenheid wordt geboden kennis te nemen van de gang van zaken in uw vereniging, vragen te stellen, uitleg te krijgen en uiteindelijk uw goed- dan wel afkeuring aan het bestuursbeleid te geven.

Na de sluiting van de Algemene Ledenvergadering om ± 15.00 uur, is er een kleine pauze met daarna een bingo met leuke prijzen.

 Wij maken U graag attent op het volgende:

*  U kunt iemand anders schriftelijk machtigen Uw stem uit te brengen, daarvoor dient U de strook onderaan de bijgaande agenda in te vullen en op te sturen naar het secretariaat.

*  Indien bij de opening van de vergadering blijkt dat het statutaire verplichte aantal leden
niet aanwezig is, sluiten wij de vergadering.

Daarna zullen wij opnieuw openen voor een tweede algemene vergadering en zal de agenda alsnog worden afgehandeld.

*  De notulen van 23 maart 2017 worden meegestuurd.

*  De financiële stukken, het concept jaarverslag 2018 kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd.

Met vriendelijke groet,

namens het voltallige bestuur,

Hans Beglinger, voorzitter

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security