Berichten van het bestuur

Van de voorzitter

Toen de diagnose bij mij werd gesteld, dat ik een “stent” bij mijn hart moest krijgen, ben ik hoopvol aan de behandeling begonnen. Het heeft echter anders uitgepakt. Na het plaatsen van de stent bleef ik kortademig en dat heeft geleid tot nader onderzoek. Op 23 april ben ik gedotterd, er was nog een vernauwing aangetroffen. Ik voel me nu iets beter.

Om deze reden heb de algemene leden vergadering niet kunnen bijwonen. Gelukkig was Gerdus in de gelegenheid om mij te vervangen. Dank daarvoor. Natuurlijk ben ik volledig op de hoogte gehouden over het verloop en de resultaten van deze vergadering. Mijn collega bestuursleden hebben een grote inzet getoond om de ALV in goede banen te leiden. Dank vanaf deze plaats zijn we zeker ook verschuldigd aan onze financiële man Martin.  
Ook heb ik de Besturendag van het Reumafonds gemist. Ik heb begrepen dat er een naamsverandering doorgevoerd wordt; Reumafonds wordt nu REUMA NEDERLAND. Hierbij hoort ook een nieuw logo, die in volgende  editie zal worden afgedrukt. Reuma Nederland gaat het onderzoek naar reumamedicijnen mede financieren maar ook de patiënten belangen vertegenwoordigen en mede financieren.                                                
In de nabije toekomst hoop ik mij weer meer te kunnen inzetten voor onze vereniging, de VRA.
Hans Beglinger


Van de penningmeester

We hebben tijdens de ALV van 05 april jongstleden van de leden, op advies van de kascontrolecommissie, weer decharge gekregen. Martin heeft tijdens de ALV de financiële administratie toegelicht middels een beamer, zodat iedereen goed kon zien waarover hij sprak. We zijn Martin zeer dankbaar dat hij de administratie voor de VRA “pro deo”  op een zeer deskundige en transparante wijze verzorgt.

We zijn bezig met het aanvragen bij het Reumafonds van bv. de lumpsum vergoeding en andere geldelijke toewijzingen. Er is dus veel werk aan de winkel!

De contributie voor het jaar 2018 druppelt nog steeds binnen, het had al binnen moeten zijn. Voorkom dat u bij een door de VRA georganiseerd uitje geweigerd wordt omdat u de contributie niet hebt voldaan of dat u geen VRA-Nieuws meer in de bus krijgt. Het is maar € 20,- per jaar, Bruin moet dat kunnen trekken. Hebt u nog geen automatische incasso formulier ingevuld en getekend? Regel dat snel, want het voorkomt veel administratief werk.

We zijn met 89 leden en aanhang naar de musical Annie M.G. Schmidt geweest. Het was een daverend succes. We hopen in het najaar nog een leuke voorstelling te realiseren. Mededelingen hierover volgen.
Marianna 


Van de secretaris

Allereerst wil ik een rectificatie memoreren over de overlijdensdatum van Frans van Houts, de juiste datum moet zijn 22 januari 2018. We hebben een goede ALV gehad, een paar zieken hebben we echter gemist maar zij hebben keurig hun schriftelijke volmacht opgestuurd. De aanwezigen kregen allemaal een voorjaarsbloemetje, narcissen in de knop, mee naar huis. Ze waren er content mee!

Na afloop was er weer een gezellige bingo onder leiding van ballenman Henk Nonnekes. Er waren mooie prijzen te winnen en zoals gewoonlijk ging iedereen met een prijsje naar huis.

Half maart 2018 werd ik benaderd door Herman Klein Tiessink van Cliëntenbelang met de vraag of ik iemand met reuma wist, die aan de ROC aan de Laan van Spartaan in Amsterdam, een gastcollege kon verzorgen. Het was voor volwassenen die al in “in de zorg” werkten. Op 20 maart 2018, het was “kort dag” en bij gebrek aan beter, heb ik zelf de gastcollege verzorgd. Het was een bijzondere ervaring en uitzonderlijk leuk om te doen. De docent (arts) was erg enthousiast en heeft mij gevraagd om nog eens een gastcollege te komen verzorgen. Nu ben ik ook nog docent en wat kan het leven toch mooi zijn, als je iets voor een ander kan betekenen. Het was juist in de collecteweek voor het Reumafonds, dus de studenten kregen van mij de meest geavanceerde collectebus, dus met pinpasmogelijkheid, onder de neus gedrukt. Ik had hierbij een goed “reumaverhaal” en de bus stroomde vol! Twee vliegen in één klap.

Verder hebben we weer mogelijkheden onderzocht voor een uitje, dat is gelukt. Op 24 mei 2018 gaan we naar Avifauna, rijden, varen, een vogelshow, eten, drinken en veel kletsen. Zie de aanmeldingsbrief.

De themadag, georganiseerd samen met Adri Drubbel van de HARTERAAD, was weer een succes. Jammer dat er zo weinig VRA-leden bij aanwezig waren.
Als sprekers hadden we een apotheker en een fysiotherapeute van Reade met als centrale thema; therapietrouw, d.w.z. trouw de voorgeschreven medicatie innemen en trouw de fysiotherapie volgen.
Als klap op de vuurpijl hadden we
Els met haar assistentiehond Peggy, een blonde Labrador. Het was fascinerend om te zien wat die hond allemaal kan en aanvoelt. De hond helpt de bazin bij aan- en uitkleden en nog vele andere karweitjes.
Els en Peggy 

In november 2018 willen we weer een themadag organiseren. Hopelijk komen jullie dan wel in groten getale, want het is voor jullie allemaal interessant!
Marianne


Van de redactie

Ook dit keer bulkt de redactie weer van goede items, gelukkig maar.                                                 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering waren er opmerkingen dat bepaalde items te lang waren of dat ze niet voor iedereen even interessant zouden zijn. Daar hebben we iets op gevonden, nl. nu een extra lang item; “wat doet reuma met de patiënt maar meer nog met de partners, kinderen, vrienden en collegae.” Het is een indringend verhaal geworden, die niet in te korten is. Mocht het bij enkele mensen geen interesse opwekken, sla het artikel over en schrijf zelf een goede bijdrage voor het VRA-Nieuws. Over het algemeen waren de reacties op het VRA-Nieuws in zijn totaliteit meer dan positief. Het bestuur is daar blij mee. De redactie wil een mix van ontspanning en noodzakelijke kennis nastreven.
Er gebeurt erg veel in Reumaland en door veel mensen wordt hard en inventief gewerkt met de bedoeling om de ziekte reuma uit te roeien dan wel het leven voor de reumapatiënt zo aangenaam mogelijk te maken. Ook jullie vereniging, de VRA werkt daaraan hard mee. De agenda staat met plannen steeds boordevol. Lees het en maak er gebruik van. Het lotgenotenforum van Leven met reuma De individuele leden kunnen zelf ook veel doen om de gevolgen van hun reuma te verlichten. Het credo is; Kom in beweging. Zo mogelijk een half uur per dag intensief bewegen, bv stofzuigen of wandelen en op een gezonde manier in je voeding voorzien. Vele soorten van beweging zijn zelfs geestverruimend.

De redactie wenst jullie veel leesplezier.
Gerdus


 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security