“Minder regels, meer zorg”

Meer tijd en informatie voor de cliënt (Minder regels, meer zorg)

Bron: Wegwijs in de WMO 8 – Nieuwsbrief voor Zorgprofessionals/vrijwilligers dd 8 maart 2018

https://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/minder-regels-meer/

Aanbieders in de Wijkzorg registreren momenteel voor een deel zowel in hun eigen systeem, als in het centrale registratiesysteem RIS-Wijkzorg. Daarnaast hebben cliënten nog vrijwel geen digitale informatie over hun eigen (zorg)gegevens. Het doel van het programma is om de registratie te ontdubbelen voor de aanbieders, zodat zij meer tijd voor de cliënt  hebben. En om cliënten meer directe digitale inzage en regie te geven over hun eigen gegevens.

Het programma is in het kader van ‘Minder regels, meer zorg’, het gemeente brede streven om administratieve lasten in de zorg te verminderen. Met professionals, zorgaanbieders en cliëntorganisaties wordt in kaart gebracht  welke regels in Amsterdam het meest belemmerend zijn. Samen wordt gezocht naar oplossingen om de bureaucratie te verminderen. Een belangrijk onderdeel van het programma is dan ook, om samen kritisch te kijken naar welke informatie echt noodzakelijk is voor registratie, en welke ook niet.  Het is een samenwerking tussen SIGRA, Cliëntenbelang Amsterdam en de gemeente Amsterdam.

Stand van zaken

Van maart tot en met juni 2017 is er een verkenning geweest. In drie gespreksrondes tussen aanbieders, cliënten en de gemeente is toegewerkt naar een scenario voor registratie dat aansluit bij de gemeenschappelijke visie én praktisch en juridisch uitvoerbaar is. De resultaten leest u in Resultaten verkenning juni 2017.

In het najaar is een nulmeting gedaan onder aanbieders Wijkzorg. Vanaf september is een traject gestart om tot een programma van eisen te komen voor de registratie in de toekomst. In het najaar is de stuurgroep en klankbordgroep gestart. Voor de verslagen gebruik de link hierboven vermeld.  

Op de hoogte blijven

Neem een abonnement op de nieuwsbrief Wegwijs in de Wmo. Daarin wordt maandelijks bericht over de vorderingen en staan ook uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Renny van Delden

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security