van het Bestuur

Van de voorzitter

Geachte leden.

Vooralsnog gaat het met mijn gezondheid niet goed, dit ondanks diverse behandelingen en onderzoeken. Daarom heb ik besloten om de functie van voorzitter eventueel neer te leggen met ingang van het verenigingsjaar 2019, dus bij de ALV in het voorjaar 2019.

Ik heb indertijd deze functie binnen het bestuur van deze mooie vereniging aanvaard om het voortbestaan van de vereniging te consolideren.

Ik zal uiteraard in functie blijven totdat er een geschikte kandidaat zich heeft aangemeld voor het voorzitterschap. Het is vanzelfsprekend dat deze kandidaat binnen dit bestuur moet passen en er zal vooraf dan ook uitvoerig met deze persoon(en) gesproken moeten worden.

Verder heb ik onze leden uitgezwaaid, toen ze met de bus vertrokken naar Avifauna. Van de leden heb ik alleen maar positieve berichten ontvangen. Het was goed en strak georganiseerd. Ik wil hierbij onze Sabine, receptioniste in Reade speciaal noemen omdat ze zich geweldig voor de leden heeft ingezet.

Hans Beglinger


Van de penningmeester

Onze boekhouder Martin heeft nogmaals een rondje automatische incasso’s gedaan. Nu maar hopen dat het goed gaat, er zijn namelijk leden die het contributiebedrag van € 20,- hebben terug gehaald. Hierdoor wordt het innen van contributiegeld een crime en onnodig bewerkelijk. Vrijwilligerswerk wordt op deze manier een moderne, maar achterhaalde vorm van werkverschaffing. 
Verder is er een behoorlijk aantal leden die zelfs in juni 2018 hun contributie nog niet betaald hebben. Met deze editie krijgen ze een laatste (ludieke) herinnering en daarna is het EXIT oftewel dan gaan onze wegen zich scheiden.

Met ingang van 01 januari 2019 zal het bestuur strenger zijn, bij de ALV 2019 moet de contributie betaald zijn. Zo niet dan wordt de vorige alinea van kracht.

Het bestuur heeft alle schriftelijke en/of digitale financiële bescheiden bij het Reumafonds aangeleverd. Alles wordt de komende tijd minutieus nageplozen, waarna zij ons zullen berichten met een positief uitslag.

Verder blijft mij nog over om jullie allen een prettige vakantieperiode te wensen.

Marianna


Van de secretaris

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze wet is 25 mei 2018 in werking getreden. Heeft u er problemen mee dat er foto’s, gemaakt tijdens activiteiten van onze vereniging waarop u staat, gepubliceerd worden in het VRA-Nieuws, de site van de VRA of bv. op posters en folders, neem dan a.u.b. contact op met het secretariaat. Wij kunnen dan aan onze wettelijke verplichting voldoen om daarvan een lijst bij te houden. Horen we niets van u, dan nemen we aan, dat u tegen het plaatsen van uw foto geen bezwaar heeft.


Wat hebben we een prachtige lente gehad, die trouwens moeiteloos is overgegaan in een mooie zomer.

We hebben weer een aantal leuke activiteiten op de agenda staan. Allereerst moet ik jullie meedelen, dat het Smartlappencafé niet meer in juli is maar alleen nog in de maand augustus. Daarom hebben we maar direct 01 augustus 2018 geprikt en de bus met Martien besproken. Hebt u nog vrienden of kennissen, die ook van leuk zingen en lekker eten houden, nodig ze uit om mee te komen. Ook Nel, onze voormalige “zwemjuf” zal weer van de partij zijn.

Een speciale uitnodiging voor het Smartlappencafé is bijgevoegd. Meldt u zich wel tijdig aan.

De uitnodigingen voor de picknick en de Jordaanboot zijn ook bijgevoegd.

De yogalessen starten op 5 september 2018 weer. Vanaf deze plaats wil ik Marlies, mede namens de medecursisten, van harte beterschap wensen.

Ik wens jullie een fijne vakantie toe.

Marianne


Van de redactie

Nummer 4 alweer in 2018. Enige leuke wetenswaardigheden en een mooi verslag van onze reis naar Avifauna, recht uit het Chileense hart van Ruth. De tekst is gelardeerd met een aantal mooie, sfeerbepalende scherpe foto’s. Dank aan alleen die er iets aan gedaan hebben.

Graag attendeer ik jullie op een blog die Reuma Nederland, voorheen het Reumafonds, onlangs heeft gepubliceerd over het wisselen van medicijnen:

http://blog.reumafonds.nl/berichten/ander-doosje-medicijnen/                                                      

Veel mensen hebben problemen met het steeds veranderen van de medicijnen, kennelijk omdat het voor de zorgverzekeraars steeds goedkoper moet worden. Deze blog kan u mogelijk verder helpen.

Ook nu is er weer een item over de voordelen van bewegen. Steeds is bewegen een belangrijk advies van artsen en therapeuten. RUST ROEST, dus laat het niet zo ver komen dat je vastroest, stijf en stram wordt. Reuma Nederland en de VRA dragen op de één of andere manier een steentje bij om bewegen mogelijk te maken. Ook tijdens je vakantie kun je er een doevakantie van maken, dus niet alleen maar puzzelen en appen!

De redactie.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security