Platform Mantelzorg Amsterdam van 19 juni 2018 in READE.

Bijeenkomst Platform Mantelzorg Amsterdam op 19 juni 2018 in READE.

Thema : Over grenzen heen.

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Dat houdt in alles regelen, met de thuiszorg, met instanties, zodat verder alles goed geregeld is.

Echter, dan heb je geen tijd meer voor jezelf, je verliest vrienden en kennissen, je hebt tenslotte geen verdere leuke dingen meer.

Ben je dan na een lange tijd geen mantelzorger meer dan moet je je eigen leven opnieuw inrichten, een vriendenkring proberen op te bouwen, hoe vlug gaat dat dan!

– Mantelzorg bij verschillende bevolkingsgroepen.

Bij de niet Nederlanders zorgt traditioneel de hele familie voor de patiënt, maar vooral de vrouwelijke familieleden.

Bij de Nederlanders is het meestal een gezinslid, man of vrouw.

Bij beide bevolkingsgroepen wordt er naast het verlenen van mantelzorg ook nog gewerkt.

-Als laatste.

Mantelzorgers voelen zich door de overheid vaak in de steek gelaten.
Vragen om advies gaat vaak moeizaam, is tijdrovend. Men wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Door het grote aantal “zorgloketten” zie je door de bomen het bos niet meer, kortom je verdwaalt. In de praktijk blijkt vaak dat de kundigheid van de zogenaamde “casemanagers” te wensen overlaat.

Bij het aanvragen van hulpmiddelen wordt vaak een bijdrage gevraagd, dit was echter voor de WMO een uitzondering.

Maak ook eens een bijeenkomst mee van het Platform Mantelzorg Amsterdam.
Het is echt de moeite waard en je steekt er wat van op.

Chris Kahlman.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security