Van het bestuur

Van de voorzitter
Onze redacteur Gerdus Walma heeft de vierdaagse van Nijmegen weer met succes voltooid. Onze complimenten hiervoor, want het is toch weer een hele prestatie in deze warme zomer.
Ik heb begrepen dat de Amsterdamse avond in “de Herberg” in Oosterleek weer erg gezellig is geweest. Ze hebben allen, zelfs onze verenigingsbrombeer, weer uit volle borst mee gezongen. Zingen maakt je tenslotte blij.
Ik kon mijn partij in Oosterleek dit keer niet mee zingen, om dezelfde redenen kon ik ook niet mee met het dagje uit naar Avifauna. Maar ook deze dag was, naar verluidt, weer een succes, zeker dankzij de dames die dit weer hebben georganiseerd.
Helaas is er nog niemand opgestaan, die het voorzitterschap wil overnemen. Dus als iemand zich geroepen voelt, meld je dan aan. Natuurlijk zullen er dan de nodige gesprekken en afstemmingen moeten volgen. Het bestuur moet wel een hecht team vormen. De tijd gaat dringen om een nieuwe geschikte voorzitter de vinden. Dus, als je de vereniging een warm hart toedraagt, denk erover na en meld je aan voor deze leuke functie.

Hans Beglinger


Van de secretaris en penningmeester
Wat hebben we een mooie zomer gehad. Hopelijk krijgen we nog een mooie nazomer. We hebben met ongeveer 80 deelnemers, volle bak dus, op de “Jordaanboot” een rondvaart gemaakt met muziek en dans en zang op de Amsterdamse wateren.
Ook zijn we weer een avondje naar het smartlappen-café “de Herberg” in Oosterleek-richting Enkhuizen geweest. Het komende jaar, de 1e woensdag in augustus 2019, organiseert de VRA de volgende trip naar Oosterleek. We gaan dan weer genieten van een heerlijke West-Friese pot met kruimige Oosterleekse Opperdoezen met jus. Hhmm, heerlijk.
Verderop staat een mooi verslag van ons eigen concert.
Door het organiseren van allerlei activiteiten druppelen er af en toe nieuw leden binnen. Zij zien de wervende werking, worden enthousiast en melden zich aan. Ze zeggen allemaal; “wat is dit een leuke vereniging, ik voel ik mij thuis onder gelijkgestemden”. We hopen door de verschillende activiteiten nog meer nieuwe leden te kunnen begroeten. Ieder verenigingslid kan nieuwe leden (met enigerlei vorm van reuma) werven.
Op 08 augustus hebben we onze traditionele picknick bij de Sloterplas gehouden. De broodjes zijn bij Agnes thuis gesmeerd en belegd. Chris en Ida hadden hun best gedaan om heerlijke fruitsalades te maken. De drankjes waren koel, zoals ook toevallig het weer in deze hittegolf was. Voor eventualiteiten was Monique met haar dochter paraat met haar EHBO kist. Echter, er hoefde niemand opgelapt te worden. 18 deelnemers waren er en vonden deze “lotgenoten” ontmoeting weer meer dan gezellig. De algehele leiding was in handen van Rietje en de beide M’s. Ze hebben als leidinggevenden wel een steekje laten vallen, want de picknick moest abrupt beëindigd worden in verband met dreigende regenbuien. Dus het volgend jaar weer een picknick, mogelijk zelfs een barbecue.
Ondanks meerdere aanmaningen bleef een aantal leden in gebreke, ze voldeden niet de jaarlijkse oh zo lage jaarcontributie van € 20,-. Dus besloot het bestuur een laatste uitnodiging op een rood velletje bij de desbetreffende leden in hun vorige VRA-Nieuws te voegen. De bijbehorende tekst kwam erop neer, dat de wegen zich zouden scheiden bij niet voldoen van de contributie. Velen hebben met schaamrood op hun kaken, alsnog betaald. Deze laksheid is één van de pijnlijke gevolgen van het lijden aan reuma. De niet betalende leden, het aantal moet nog even berekend worden, zijn als lid geschrapt m.i.v. 01.08.2018.
De penningmeester wil toch graag het aantal automatische contributie betalingen zien stijgen. Het vereenvoudigt het werk van de penningmeester en haar assistenten zeer. Ook dit werk is vrijwilligerswerk. Weest solidair en laat het contributiegeld automatisch van uw rekening schrijven.
Marianna en Marianne


Van de redactie

Wat een zomer, wat een overvloed aan gezonde zonnevitamines. Ik hoop dat iedereen een gezonde dosis tot zich genomen heeft. Het zal jullie lezers al wel opgevallen zijn dat de redacteur een gezondheidsfreak is, althans te oordelen naar de aard van de onderwerpen in het VRA-Nieuws. De juiste voeding of dieet is van eminent belang voor onze gezondheid. Andere artikelen vragen aandacht, omdat de internationale wetenschappers, die goed werk verrichten ten behoeve van het Reumaonderzoek, hun resultaten met ons willen delen, dit alles ten faveure van de patiënt. ReumaNederland toont, met diverse partners, veel inzet om de medicatie en de daarmee verbonden financiën te stroomlijnen. De donaties aan ReumaNederland worden, ondanks de nodige kritiek, welbesteed.
Ik vraag me wel eens af wat de mening van de lezers over deze onderwerpen is en ik zou dus wel eens reacties willen vernemen. Natuurlijk heb ik steeds interesse in goede onderwerpen. Gewoon per mail zenden naar VRA@reade.nl.
Onze Renny van Delden, die vaak voor de VRA-leden in dit blad artikelen met interessante onderwerpen heeft aangeleverd, heeft aangegeven haar taak binnen de vereniging neer te leggen. Bij har prevaleerde het algemeen belang sterk boven het individuele belang. De gevolgen van haar reuma dwingen haar tot dit besluit. Renny, bedankt voor je deskundigheid en inbreng en ik hoop dat je nog lang van onze vereniging mag genieten.

De redactie 

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →