Van het bestuur

Van de voorzitter

Beste Mensen.
Ik ben op 18 oktober weer bij de bingo geweest en het was er erg gezellig en een groot aantal leuke prijzen, maar met zo’n 18 man was de kantine van Reade nog lang niet vol. Dus daarom, kom deze gezellige middag mee beleven met een hapje en een drankje. Onze Ballenman verwacht U massaal de volgende keer.

We gaan de donkere dagen voor Kerst weer in en er worden nog leuke dagen georganiseerd  zoals de sinterklaas middag   U kunt Uw kinderen/kleinkinderen weer aan melden voor deze middag. Doen hoor…..

Ook is ons wereldberoemde kerstdiner in Borgland weer besteld. U zich kunt aanmelden voor deze dag.            Het bestuur hoopt op een grote opkomst, want het is tenslotte een mooie gelegenheid om één keer per jaar elkaar informeel te ontmoeten, verenigingslid met echtgenoot/echtgenote, vriend of vriendin. Kortom voor U en uw achterban.

En als Ik U niet meer spreek wens ik U allen prettige feestdagen.

Hans Beglinger


Van de penningmeester
We hebben allerlei aanvragen voor financiële bijdragen ingediend bij ReumaNederland (voormalig Reumafonds).  Het organiseren van diverse activiteiten kost veel geld. Alle aanvragen zijn uiteindelijk gehonoreerd. Chapeau Gerdus, je hebt ons hierbij weer fantastisch geholpen. Bedankt!

Marianna


Van de secretaris
We zijn weer druk in de weer met het organiseren van diverse activiteiten, zoals een Themadag, Wandeltocht, Kerstdiner met tombola en Nieuwjaarsreceptie.

Ook kunnen we weer naar een uitvoering van Operette vereniging Thalia. Dit zijn altijd erg leuke middagen. Jammer dat er zo weinig leden gebruik van maken. Voor € 7,50 heb je weer een heerlijke zondagmiddag op 04 en 11 november in de Willem de Zwijgerkerk, aanvang 14.30 uur.

In september zouden we met de Eetclub uit eten gaan maar omdat er leden waren die gingen kuren, vakantie vieren of verjaardagen hadden, hebben we het moeten afblazen. Nu kan het niet eerder dan in januari of februari 2019. Dus houdt de agenda in de gaten want met z’n allen een hapje eten is o zo gezellig.

14 november zouden we een Themadag organiseren met Harteraad maar door tijdsgebrek hebben zij af moeten haken. Wij hebben mevrouw Ebeth van Loon, programmamanager vanuit de gemeente Amsterdam van ‘Meer tijd en info voor de cliënt’ bereid gevonden om hier iets over te komen vertellen daarom wordt het slechts een middag. Het is een heel interessant onderwerp waar we straks allemaal mee te maken zullen krijgen. (Zie bijgaande uitnodiging).

Op 21 november om 14.30 uur komt onze eigen Sint” samen met zijn pietermannen weer bij de VRA in Reade op bezoek. Opa’s, oma’s en overgrootouders, tantes en ooms mogen weer met hun “kleintjes” langs komen om een kadootje op te halen bij de Sint. We zitten, in het personeelsrestaurant van Reade, bij elkaar om de Goed Heilig Man te ontvangen. Er is natuurlijk chocolademelk met banket en speculaas. Voor liefhebbers is er koffie en thee. Dan gaan we gezellig zingen voor de Sint. Ga alvast maar thuis oefenen samen met de klein(kinderen). Dus heb je nog kleine kinderen in je omgeving, meld ze aan bij Marianne 06-20436050.

Op 30 november is er een Wandeling in samenwerking met Nils IJkema van Perfecta Orthopedie (zie flyer) natuurlijk kunt u zich ook opgeven bij Marianne. 0620436050. We hopen op een goede opkomst.

Het Kerstdiner is op donderdag 13 december in Borchland. (zie uitnodiging)

De nieuwjaarsreceptie is gepland op 10 januari 2019.
 Marianne

Ziekenboeg
Hans is nog steeds bezig met onderzoeken, dit duurt nu al een hele tijd. Er is nog maar weinig verandering in zijn toestand.

Marlies knapt al weer een beetje op, maar kan nog steeds niet reizen. Dus we blijven voor de wekelijkse yoga nog maar een poosje naar Abcoude reizen.

Josien heeft gelukkig loopgips en kan weer een beetje uit de voeten. Annelies neemt de kaartenschrijverij nog een poosje waar. Hartelijk dank hiervoor, want het is en hele klus.

Ook ik zat een aantal maanden in spanning in verband met een goedaardige tumor in mijn knie. Of een operatie gaat volgen is nog de vraag.


Van de redactie
Dit is de laatste editie van het jaar 2018, boordevol met informatie over behandelingen, regulier of alternatief, veel plannen van het bestuur voor activiteiten, voor elck wat wils. Volgens de agenda worden de laatste maanden drukke maanden.

Zo aan het eind van het jaar is er ook ruimte om een klein dankwoord te schrijven voor Klaas, onze “huisdrukker” die toch maar steeds meedenkt en altijd zegt “ik heb nog geen tijd” en toch binnen de gestelde termijn zijn taak volbrengt. Dank dezerzijds.

Natuurlijk kan ik ook de “brocheerploeg”, de vouwers, de tellers, de nieters en plakkers, kortom die de mailing steeds weer verzorgen, niet vergeten, ook zijn we hen veel dank verschuldigd.

Door personeelsgebrek heeft onze vereniging dit jaar zich minimaal kunnen inzetten voor de Wereld Reumadag. In 2019 hoopt de vereniging meer inzet te kunnen tonen.


Van de secretaris en penningmeester
Wat hebben we een mooie zomer gehad. Hopelijk krijgen we nog een mooie nazomer. We hebben met ongeveer 80 deelnemers, volle bak dus, op de “Jordaanboot” een rondvaart gemaakt met muziek en dans en zang op de Amsterdamse wateren.
Ook zijn we weer een avondje naar het smartlappen-café “de Herberg” in Oosterleek-richting Enkhuizen geweest. Het komende jaar, de 1e woensdag in augustus 2019, organiseert de VRA de volgende trip naar Oosterleek. We gaan dan weer genieten van een heerlijke West-Friese pot met kruimige Oosterleekse Opperdoezen met jus. Hhmm, heerlijk.
Verderop staat een mooi verslag van ons eigen concert.
Door het organiseren van allerlei activiteiten druppelen er af en toe nieuw leden binnen. Zij zien de wervende werking, worden enthousiast en melden zich aan. Ze zeggen allemaal; “wat is dit een leuke vereniging, ik voel ik mij thuis onder gelijkgestemden”. We hopen door de verschillende activiteiten nog meer nieuwe leden te kunnen begroeten. Ieder verenigingslid kan nieuwe leden (met enigerlei vorm van reuma) werven.
Op 08 augustus hebben we onze traditionele picknick bij de Sloterplas gehouden. De broodjes zijn bij Agnes thuis gesmeerd en belegd. Chris en Ida hadden hun best gedaan om heerlijke fruitsalades te maken. De drankjes waren koel, zoals ook toevallig het weer in deze hittegolf was. Voor eventualiteiten was Monique met haar dochter paraat met haar EHBO kist. Echter, er hoefde niemand opgelapt te worden. 18 deelnemers waren er en vonden deze “lotgenoten” ontmoeting weer meer dan gezellig. De algehele leiding was in handen van Rietje en de beide M’s. Ze hebben als leidinggevenden wel een steekje laten vallen, want de picknick moest abrupt beëindigd worden in verband met dreigende regenbuien. Dus het volgend jaar weer een picknick, mogelijk zelfs een barbecue.
Ondanks meerdere aanmaningen bleef een aantal leden in gebreke, ze voldeden niet de jaarlijkse oh zo lage jaarcontributie van € 20,-. Dus besloot het bestuur een laatste uitnodiging op een rood velletje bij de desbetreffende leden in hun vorige VRA-Nieuws te voegen. De bijbehorende tekst kwam erop neer, dat de wegen zich zouden scheiden bij niet voldoen van de contributie. Velen hebben met schaamrood op hun kaken, alsnog betaald. Deze laksheid is één van de pijnlijke gevolgen van het lijden aan reuma. De niet betalende leden, het aantal moet nog even berekend worden, zijn als lid geschrapt m.i.v. 01.08.2018.
De penningmeester wil toch graag het aantal automatische contributie betalingen zien stijgen. Het vereenvoudigt het werk van de penningmeester en haar assistenten zeer. Ook dit werk is vrijwilligerswerk. Weest solidair en laat het contributiegeld automatisch van uw rekening schrijven.
Marianna en Marianne


Van de redactie

Wat een zomer, wat een overvloed aan gezonde zonnevitamines. Ik hoop dat iedereen een gezonde dosis tot zich genomen heeft. Het zal jullie lezers al wel opgevallen zijn dat de redacteur een gezondheidsfreak is, althans te oordelen naar de aard van de onderwerpen in het VRA-Nieuws. De juiste voeding of dieet is van eminent belang voor onze gezondheid. Andere artikelen vragen aandacht, omdat de internationale wetenschappers, die goed werk verrichten ten behoeve van het Reumaonderzoek, hun resultaten met ons willen delen, dit alles ten faveure van de patiënt. ReumaNederland toont, met diverse partners, veel inzet om de medicatie en de daarmee verbonden financiën te stroomlijnen. De donaties aan ReumaNederland worden, ondanks de nodige kritiek, welbesteed.
Ik vraag me wel eens af wat de mening van de lezers over deze onderwerpen is en ik zou dus wel eens reacties willen vernemen. Natuurlijk heb ik steeds interesse in goede onderwerpen. Gewoon per mail zenden naar VRA@reade.nl.
Onze Renny van Delden, die vaak voor de VRA-leden in dit blad artikelen met interessante onderwerpen heeft aangeleverd, heeft aangegeven haar taak binnen de vereniging neer te leggen. Bij har prevaleerde het algemeen belang sterk boven het individuele belang. De gevolgen van haar reuma dwingen haar tot dit besluit. Renny, bedankt voor je deskundigheid en inbreng en ik hoop dat je nog lang van onze vereniging mag genieten.

De redactie 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security