Algemene ledenvergadering 28 mrt

Beste VRA-leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de VRA.
Deze vergadering vindt plaats op donderdag 28 maart 2019 in het Auditorium van Reade, locatie JBI, Dr. Jan v. Breemenstraat 2, 1056 AB Amsterdam (2e etage, lift uit, direct rechts).
U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur voor ontvangst met koffie en thee; de vergadering begint om 14.00 uur. Het is onze jaarlijkse bijeenkomst waarbij u de gelegenheid wordt geboden kennis te nemen van de gang van zaken in uw vereniging, vragen te stellen, uitleg te krijgen en uiteindelijk uw goed- dan wel afkeuring aan het bestuursbeleid te geven.
Na de sluiting van de Algemene Ledenvergadering om ± 15.00 uur, is er een kleine pauze met daarna een bingo met leuke prijzen.

AGENDA ALV van de VRA

Donderdag 28 maart 2019  14:00 uur

in het Auditorium van het Reade, p/a Jan van Breemenstraat 2.

De zaal is open om 13:30 uur; ontvangst met koffie/thee.

1. Opening en voorstelrondje.
2. Vaststelling agenda.
3. Goedkeuring notulen van de A.L.V. d.d. 05-04-2018
4. Mededelingen:
a) Presentielijst tekenen.
b) Ingekomen stukken/Uitgegaan.
5. a) Financieel verslag 2018.
b) Toelichting en goedkeuring begroting 2019.
c) Décharge verklaring kascontrole commissie.
6. Het bestuur zoekt geschikte personen voor redactionele werkzaamheden ten behoeve van het VRA Nieuws.
7. Rondvraag:
8. Sluiting van de Algemene Leden Vergadering

Korte pauze

Bingo omstreeks 15u

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security