Van het bestuur

Van de voorzitter

Beste Mensen,

De nieuwjaarsreceptie was goed bezocht door ca 50 leden en belangstellenden. Zo was ook de voorzitter van de Harteraad aanwezig.
Ik was door omstandigheden, andere prioriteiten, iets later, maar voor diegenen die niet aanwezig konden zijn, wens ik hen vanaf deze plaats alsnog een goed 2019.
Ik hoop dat de griep uw deur voorbijgegaan is, bij mij ieder geval niet, dus ik heb enkele moeilijke weken achter de rug. Onlangs heb ik weer een behandeling ondergaan in het ziekenhuis in verband met mijn aanhoudende benauwdheid.
Naar ik begrepen heb is er nog niemand die zich kandidaat heeft gesteld om voorzitter te worden. Het zou fijn zijn als er iemand zou opstaan om de voorzittershamer over te nemen. Want de algemene leden vergadering komt al in zicht, nl. 28 maart 2019.
Het is te hopen dat we weer een mooi voorjaar krijgen zodat we naar buiten kunnen en van de zon kunnen genieten.

Hans Beglinger


Van de penningmeester en de secretaris
Als het goed is worden eind februari de automatische incasso’s geïnd. Heeft u nog niet betaald, wilt u dat zo spoedig mogelijk doen. De eventuele accept-girokaarten worden met dit boekje meegezonden.
Op 28 maart—ALV—moet er betaald zijn, anders…….! Hebt u betalingsproblemen, neem contact op met het secretariaat.
Na een heerlijke vakantie in Oostenrijk—Stiermarken—ben ik, Marianne, afgelopen donderdag, uitgerust en wel, geveld door het griepvirus.
In 2017 is de mailing, als bijlage verzonden, voor de fondsenwerving voor een geschikt transportmiddel voor ons lid Tjietra. Zeer onlangs is Tjietra in het UMC geopereerd, waarbij zij een geslaagde dubbele longtransplantatie heeft ondergaan. Vanaf deze plek willen we Tjietra, haar man Hans en haar verdere familie sterkte wensen in deze zorgelijke tijd.
De uitnodiging voor de ALV op 28 maart 2019 wordt met het VRA-Nieuws verzonden.

Stichting vrienden van de VRA

Op 7 februari 2019 heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van de VRA, –voorzitster Katrien van Hees, penningmeester Janna van Winden en secretaris Gerrit Schouten–, u allen wel bekend, zonder overleg met  en zonder tijdig het bestuur van de VRA in te lichten, de stichting opgeheven. De kassaldo van de stichting is overgemaakt naar de administratie van ReumaNederland. Het bestuur van de VRA heeft zich over deze handelwijze opgewonden maar bij navraag bleek dat hiertegen geen steekhoudend bezwaar kon worden ingebracht. Hierdoor zijn de sporters onder u de dupe.


Van de redactie

De vakantie voor de redactie is zonder kleurscheuren verlopen en we zijn heelhuids terug gekeerd op ons honk. Het heeft ons goed gedaan en we zijn weer opgeladen voor een volledige inzet voor de VRA.
Publicitair moet er de komende tijd veel gedaan worden, ten eerste voor de Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2019 en vervolgens voor het 40-jarig jubileum van de VRA op 11 mei 2019.
Tussendoor gaat er voor ReumaNederland (Reumafonds) nog fanatiek gecollecteerd worden. NOOIT ZIJN ER GENOEG COLLECTANTEN, DUS…… Je kunt de kandidaten opgeven bij Marianne.

Trouwens, alle ingezetenen van Nederland kunnen of mogen collecteren en na gedane arbeid kun je trots zijn op je inzet. Het is tenslotte in ons aller belang.

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →