Neurodegeneratie door milieuvervuiling

Neurodegeneratie door milieuvervuiling

De aantasting van ons natuurlijke milieu heeft zware gevolgen.

En het gevaar zit vaak in onverwachte hoeken.

Wetenschappers onderzochten de beschikbare wetenschappelijke studies over de gevolgen van ‘beroepsmatige’ blootstelling aan chemische stoffen, vooral pesticiden en zware metalen, en electromagnetische straling (EMF). Het is bekend dat blootstelling aan pesticiden het risico op Parkinson-dementie met 50% verhoogt. 
Maar er is heel wat meer: 
– (Beroepsmatige) blootstelling aan alle pesticiden/onkruidverdelgers verhoogt het risico op àlle neurodegeneratieve ziekten, zoals Alzheimer en ALS (Amyotrofe LateraalSclerose). Prof Feldman zegt dat hogere concentraties de overlevingsduur van ALS-patiënten significant verkorten. 
– De blootstelling aan lood verhoogt het risico op ALS en Parkinson met 50 %. 
– Beroepsmatige blootstelling aan EMF blijkt het risico op ALS en Parkinson te vertienvoudigen. 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security