Sint Nicolaas in Reade

Sint Nicolaas

Op woensdag 20 november 2019 om 15.00 uur komt de Goed Heiligman, Sint Nicolaas met zijn gevolg, volgens afspraak, weer naar Reade in het Auditorium Dr. Jan van Breemenstraat 2 Amsterdam.

Bij zijn vorig bezoek heeft hij aan de leiding duidelijk gemaakt dat hij met veel gezang ontvangen wil worden, hij houdt tenslotte van zingende kinderen. Zingende kinderen zijn altijd brave kinderen volgens hem.

De kinderbegeleiders worden vanaf 14.30 uur verwacht.

Als de kinderen thuis met de liedjes goed geoefend hebben dan kunnen de begeleiders met de kinderen in afwachting van de komst van de Sint en zijn gevolg gezamenlijk mooi zingen. De Sint is tenslotte erg muzikaal!

Gaarne de kinderen aanmelden voor 10 november 2019 bij Marianne   06-20436050.

 

 

x Logo: Shield
Deze Site Is Beveiligd Door
Shield