Van het bestuur

Van de voorzitter

Beste mensen

Het heeft ZHK  Koning Willem Alexander behaagd Marianne Walma een Koninklijke Onderscheiding (een lintje met daaraan een medaille, met bijbehorende draaginstructie) toe te kennen op 26 april 2021. Dit is een erkenning voor haar jarenlange vrijwilligerswerk, onder andere voor onze VRA.

Het is voor Marianne een feestelijk dagje met taart, champagne en bloemen geworden en met geweldige reacties en felicitaties door mensen, van binnen en buiten de vereniging.

Zoals u ziet heeft u weer het bekende VRA-Nieuws ontvangen. We zijn blij met een nieuwe drukker en dat we het weer op de vertrouwde wijze kunnen maken en versturen.

Wij, mijn vrouw en ik, hebben al de eerste vaccins mogen ontvangen. We zijn er heel blij mee temeer daar we van de “spuit” geen kwalijke gevolgen hebben gehad. We hopen dat dit bij iedereen zo snel mogelijk gaat gebeuren. Want door de vaccinaties gaan we hopelijk wat meer vrijheid krijgen en weer aan het nieuwe “NORMAAL” beginnen. Verder zou ik zeggen “blijf gezond dan zien we elkaar snel weer”.

Met vriendelijke groet, Hans Beglinger


Van de secretaris

Lieve allemaal

Het gaat goed in Nederland met de bestrijding van en het weerbaar maken tegen Covid-19. Nagenoeg alle VRA-leden hebben, als ze wilden, hun inenting(en) gehad. Meerdere leden zijn van Covid=19 ziek geweest en enkelen zijn zelfs overleden.

De door de staat genomen maatregelen, waarover iedereen zijn of haar mening heeft en iedereen het beter weet, geeft het bestuur van de VRA wel de mogelijkheid om weer voorzichtig plannen in het kader van “lotgenoten contacten” te kunnen maken.

Aan het eind van het jaar, als iedereen ingeënt is, kunnen we daadwerkelijk weer activiteiten plannen, dus ook een ALV. Het bestuur gaat over van alles en nog wat gefundeerde besluiten nemen, die weer in het VRA-Nieuws gepubliceerd gaan worden.


Van de penningmeester

Nagenoeg alle leden hebben hun contributie voldaan. Enkele leden zitten nu op het strafbankje. Je kunt van dit “schandbankje” verlost worden door de contributie te betalen en door bij de penningmeester een incasso-machtiging te tekenen.

De financiële jaarstukken over 2020 zijn door de kascontrole-commissie, bestaande uit Jos en Reintje in uitstekende staat bevonden. Jos en Reintje bedankt voor jullie kundige controlewerkzaamheden. Martin, onze administrateur, heeft de administratie picobello verzorgd. Ook Martin bedankt voor je hulp, inzet en meedenken. De samenwerking is allerhartelijkst.

Dit brengt ons bij het onderwerp Algemene Leden Vergadering. Dit is voor onze VRA-leden niet digitaal uit te voeren. Te veel leden hebben geenszins affiniteit met computers en zouden dan uitgesloten worden voor de ALV. Alle leden moeten kunnen deelnemen aan de ALV, ter controle en het delen van initiatieven voor de instandhouding van hun vereniging.


Van de redactie

Allereerst kunnen jullie zien wat een prachtig boekje we hebben laten maken. We hebben met pijn in het hart afscheid moeten nemen van onze drukker “Klaas”, die vele jaren ons prachtige VRA-Nieuws en ander drukwerk heeft verzorgd. Maar door ziekte en coronadreiging is hij met (welverdiend) vervroegd pensioen gegaan. Wij willen Klaas vanaf deze plek heel hartelijk bedanken voor de vele jaren trouwe inzet. Zodra we weer naar je toe kunnen komen, komen we je persoonlijk bedanken. Maar Klaas heeft aangeboden om het door ons aangeleverde drukwerk een laatste kwaliteitscontrole te geven.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security