Langer en gezond leven

Langer leven, de beloning voor gezond leven

Niet roken, geen hoge bloeddruk of overgewicht hebben, zijn allemaal factoren die ervoor kunnen zorgen dat je ongeveer zes jaar langer leeft en gemiddeld pas negen jaar later ziek wordt dan ongezond levende leeftijdsgenoten. Dat melden onderzoekers van het Erasmus MC in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Medicine. Volgens hen zijn ongezonde mensen ook langer ziek tijdens hun leven.

Pas later in het leven ziek

De wetenschappers maakten gebruik van gegevens van ruim 9.000 deelnemers van het langlopende bevolkingsonderzoek ERGO, ook wel The Rotterdam Study. Uit hun onderzoek blijkt dat 90% van de gezonde 45-plussers later in zijn of haar leven lijdt aan een niet-overdraagbare ziekte, waaronder hart- en vaatziekten, kanker, beroerte, diabetes, chronische longziekten (waaronder COPD) of neurodegeneratieve aandoeningen, zoals dementie en parkinson. Een derde van hen lijdt op latere leeftijd aan meerdere ziekten.

Belang van gezond leven

Hoogleraar Epidemiologie Arfan Ikram:  “We zien dat risicofactoren zoals roken, een hoge bloeddruk en overgewicht een grote rol spelen in de ontwikkeling van deze ziekten. Onze bevindingen benadrukken het belang van een gezonde levensstijl en tonen dat preventie loont. Mensen kunnen langer gezond leven door niet te roken en een hoge bloeddruk en overgewicht te voorkomen. Ook leven zij dan minder lang met de gevolgen van hun ziekte.”

Verschillen in leeftijd waarop ziekten zich openbaren

Ikram: “We hebben ook gekeken naar de verdeling van deze ziekten bij mensen met en zonder deze risicofactoren. We zien bij mensen die gezond leven een daling van diabetes, longziekten en hartaandoeningen, maar uiteindelijk later in het leven een stijging van het risico op dementie. Ook zijn er opvallende verschillen in de leeftijd waarop deze ziekten zich voor het eerst openbaren bij mannen en vrouwen. Mannen hebben een grotere kans om deze ziekten op iets jongere leeftijd te ontwikkelen dan vrouwen. Verder is er een andere verdeling van ziekten tussen mannen en vrouwen. Mannen krijgen vaker als eerste een hartziekte, terwijl vrouwen een hoger risico hebben op neurodegeneratieve aandoeningen. We hebben geen sluitende verklaring hiervoor.”

Mijn gezondheid gids

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security