risico op jicht bij slaapapneu

Hoger risico op jicht bij slaapapneu
Dubbele problemen voor mensen met slaapapneu. Onderzoekers van de Keele University zeggen namelijk dat er in de eerste jaren na de diagnose obstructief slaapapneusyndroom (OSOS) een grote kans bestaat om ook de gewrichtsaandoening jicht te ontwikkelen. Ze publiceren hierover in het wetenschapsblad Arthritis & Rheumatology. Van OSAS is bekend dat het gepaard kan gaan met andere aandoeningen. Nu is duidelijk dat jicht hier ook toegerekend mag worden. De resultaten laten zien dat het gaat om het ontwikkelen van jicht op de langere termijn. Een team onder leiding van dr. Edward Roddy deed onderzoek naar 15.879 patiënten met OSAS en 63.296 zonder. Zij ontvingen na gemiddeld 6 jaar een follow-up.

OSAS-patiënten versus niet-patiënten
Tijdens de follow-up kwam aan het licht dat 4,9% van de OSAS-patiënten en 2,6% van de niet-patiënten jicht ontwikkelde. Het verhoogd risico van OSAS-patiënten lag op 42%. Dit hogere risico bleek vooral te gelden voor de eerste twee jaar nadat ze de slaapapneu-diagnose kregen. Deze bevinding werd gezien bij patiënten met een normale body mass index (BMI), evenals bij patiënten met overgewicht of obesitas; het risico was echter groter bij personen met een normaal gewicht.

Roddy zegt dat het zaak is voor artsen om te screenen op de gewrichtsaandoening in de jaren nadat een patiënt gediagnosticeerd is met slaapapneu.

Mogelijke oorzaak
Bij OSAS-patiënten stopt hun adem gedurende de nacht meerdere keren. Van dit periodieke zuurstofgebrek wordt gedacht dat het leidt tot overproductie van urinezuur, dat op z’n beurt jicht veroorzaakt. Doorgaans wordt slaapapneu behandeld met CPAP-therapie. Hiermee wordt gezorgd voor een geringe overdruk, waardoor ‘s nachts de luchtwegen worden opengehouden. Omdat CPAP-behandeling lage zuurstofgehalten corrigeert, zou het mogelijk ook de urinezuurspiegels kunnen verlagen. Dit zou het risico op jicht kunnen verminderen of wellicht helpen het te behandelen. Volgens de wetenschappers moet verder onderzoek gaan uitwijzen of dit inderdaad tot de mogelijkheid kan behoren.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security