Van het Bestuur

Van de voorzitter
Beste Mensen.
Iedereen heeft de griepprik weer gehaald, toch??
De uitvoering van het volkskoor in de MEERVAART op 18 November was een groot succes dankzij Marianne. Dit is voor herhaling vatbaar.

Ook de Kerstlunch in de Zoete Inval was weer een zeer gezellige middag voor alle leden die er aan deelnamen. De laatste maanden van het jaar zijn weer om, dus ook alle uitjes en gezellige bijeenkomsten. Alles met veel succes! Ik hoop dat u van de gezellige kerstdagen kunt genieten. We gaan er met z’n allen weer een mooi jaar van maken met  weer leuke uitjes  en middagen zoals de Bingo en te beginnen met de nieuwjaar bijeenkomst in Reade.
_Hans Beglinger

Van de secretaris
 Dit is al weer het laatste stukje proza dat ik aan het eind van 2022 schrijf en dat direct de inzet is voor 2023. We hebben een toch wel lastig 2022 gehad, waarin we van een aantal trouwe leden afscheid hebben moeten nemen. Fred de Goede, 92 jaar, was een vriend van Henk Nonnekes. Ron Haster, hij was, zeker na het overlijden van zijn Annie, een trouw bezoeker van de bingo, maar ging ook altijd mee met uitstapjes door de VRA georganiseerd. Ronnie stond voor ons altijd paraat, ik hoefde hem maar te bellen en hij stond al in het kantoortje, vaak met oliebollen, een harinkje of iets dergelijks. We zijn met een heel stel van de VRA  naar de rouwdienst op St. Barbara geweest. Namens de VRA heb ik daar nog een woordje gesproken. Zijn dood kwam letterlijk als een dief in de nacht. Binnen de harde kern van de VRA waren we er stuk van. Ronnie was de laatste weken druk met het schrijven van de verjaardagskaarten, omdat Josien, in verband met ernstige waterlekkage in haar woning, haar huis uit moest en dus noodgedwongen wekenlang in een “keizerlijk” hotel verbleef. Nu hebben we Gerda van Martin bereid gevonden het versturen van de verjaardagskaarten over te nemen, dus dan weten jullie direct wie Gerda is. Op donderdag 14 december 2022 hebben Marianne en Gerdus de VRA vertegenwoordigd tijdens een Kerstbijeenkomst en uitzwaai 2022 in Amsterdam-Oost, georganiseerd door Cliënten Belang  Amsterdam, dit in het kader van het noodzakelijke netwerken. Het was gezellig en functioneel. We hebben weer de nodige info gekregen. Langs deze weg wil ik Sietske, Ruud, Mardi, Jos en Sue bedanken voor hun inzet om het VRA-Nieuws verzendklaar te maken.

Van de Penningmeester
De penningmeester vraagt of de leden die nog geen automatische incasso hebben afgegeven de contributie willen overmaken. Deze bedraagt € 20 per jaar p.p. en bij een gezinslidmaatschap € 30 als ze op hetzelfde adres wonen. Verder zijn de financiën van de vereniging goed onder controle van Martin onze financiële adviseur. 

Van de redactie 
Er staat ons in het nieuwe jaar weer van alles te wachten. Het afgelopen jaar hebben we succesvol kunnen samenwerken met onze drukker AVANTI ic Roy en Anneke. Dit willen we in 2023 voortzetten. Dit jaar zelfs ook de kalender.

Steeds leest u in de edities van het VRA-Nieuws artikelen over allerlei vormen van artrose. In de artikelen werd vaak verwezen naar preventieve maatregelen. Buiten de zogenaamde alternatieve geneesmiddelen is steeds  voldoende beweging een belangrijk onderwerp geweest.

Zo hebben jullie voor radio, televisie en kranten/tijdschriften gelezen en gehoord van de acties van ReumaNederland. Binnenkort lijden 3 miljoen van de 17 miljoen Nederlanders aan enigerlei vorm van artrose. Neem de voorlichting en goede adviezen ter harte en doe uw voordeel er mee. Mochten er onder de leden nog mensen zijn die zich voor de landelijke collecte van ReumaNederland , van 19 tot 25 maart 2023, willen inzetten, meld je dan aan bij Marianne op 0620436050. Er zijn plenty collectebussen beschikbaar. Vanaf hier wens ik de zieken onder ons een goed herstel of verlichting van de fysieke of mentale pijnen. Ik wens jullie weer veel leesplezier in deze editie.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security