Van het Bestuur

Van de voorzitter
Beste Mensen.
Nog de beste wensen toegewenst voor het nieuwe jaar 2023. Al is het misschien iets verlaat, het is natuurlijk wel gemeend.
Ik kon helaas niet op de Nieuwjaarsreceptie aanwezig zijn omdat ik een hardnekkige griep had en die ging maar niet over. Wel naar deze receptie gaan was geen optie, want dan had ik anderen aangestoken. Ik hoopte bij de Nieuwjaarsreceptie te zijn, want op 1 januari ging het best maar op 3 januari kreeg ik het weer in alle hevigheid terug. De griepprik heeft mij dus niet kunnen vrijwaren van griep.
We gaan gelukkig weer richting het voorjaar met mooi weer en hogere temperaturen hoop ik.
Als alles goed gaat hebben we binnenkort, begin april, weer een Algemene Leden vergadering waarbij weer allerlei dingen over het reilen en zeilen van alle uitgaven worden uitgelegd.
Ik hoop ook dat de penningmeester dit jaar niet zo veel werk heeft om de contributie te innen, dus doe haar een lol en maak het bijtijds over zodat ze geen herinneringen hoeft te sturen (wat ook extra geld kost), bij voorbaat dank voor de medewerking. Hopelijk zien we elkaar weer snel bij de eén of andere bijeenkomst.
Hans Beglinger

Van de secretaris
Lieve allemaal
Hier ben ik alweer met een verhaaltje voor de 2e VRA-Nieuws. Wat vliegt de tijd, na 2 jaar doodse stilte in verband met Corona, konden we op 5 januari eindelijk weer onze Nieuwjaarsborrel geven. Omdat Ruud door zijn rug was gegaan en ikzelf nog herstellende van griep, konden we zelf geen oliebollen bakken en ik heb ze maar bij Jumbo voor een te zacht prijsje gekocht. Iets kwaliteitsverlies moesten we op de koop toe nemen. Alleen de appelflappen waren erg lekker. Volgend jaar gaan we ze misschien weer zelf bakken. Het was een reuze leuke opkomst, ongeveer 50 mensen.
Omdat de coffeecorner tot 15.30 uur in gebruik was, moesten we uitwijken naar het personeelsrestaurant van Reade. Eerst bubbeltjes en daarna koffie en thee met bollen en flappen. Mardy en Sue kregen spontaan hulp van Francis. Dank hiervoor. Met kaas en worst werd het een groot feest.
Op zaterdag 11 februari was ik weer een keer jarig. De dag ervoor kwamen al diverse verjaardagskaarten binnen. Op de dag zelf stroomden de apps met gelukwensen op mijn telefoon binnen en na het weekend kwamen er weer diverse kaarten. Allen mijn welgemeende dank voor alle lieve woorden en presentjes…
Op 29 maart organiseert de VRA een lentediner op de bekende locatie “de Zoete Inval”. Evenals de laatste keren hebben we weer een personenbusje gehuurd voor die leden die voor de RMC 800 m! te ver verwijderd wonen.

Op woensdag 05 april 2023 wordt er in Reade voor de leden van de vereniging de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering georganiseerd worden. Ook hiervoor zult u de benodigde informatie tijdig op uw woonadres krijgen.
De ALV moet, zoals bedoeld in de statuten, jaarlijks gehouden worden. Bij deze gelegenheid kunnen de leden een oordeel vellen over het beleid van het bestuur, de samenstelling van het bestuur, de staat van de financiën van de vereniging en de verenigingsplannen voor de nabije toekomst. Natuurlijk hoopt het bestuur op een grote opkomst, want, de ALV wordt afgesloten met een bingo.
Op 10 mei gaan we met de bus naar het Zuiderzee Museum in Enkhuizen. Hierover zult u nader bericht krijgen, nadat een delegatie van het bestuur een voorverkenning heeft uitgevoerd.

Van de Penningmeester
De veranderingen bij ReumaNederland krijgen steeds meer hun vorm. Deze zijn ingegeven door geldgebrek, dus bezuinigingen en door maatschappelijke veranderingen. Veel patiëntenverenigingen zijn opgedoekt vanwege tekort aan bestuurders. De overgebleven verenigingen moeten ingaande 1 januari 2024 hun eigen broek ophouden, dan stopt voor de verenigingen de subsidiekraan van ReumaNederland.
In de maand maart zal de kascontrolecommissie de financiële stukken controleren.
Bij de ingang van de AVL zal gecontroleerd zijn of de contributie voor 2023 is voldaan.

Van de redactie
Zoals je verderop kunt lezen, dan is er in Reumaland veel aan ontwikkelingen waar te nemen. Vele artsen en onderzoekers doen hun stinkende best om reuma de wereld uit te helpen. Steeds steken er weer lichtpuntjes hun kop op maar het blijkt steeds weer duidelijk; Doe veel aan je conditie dan kan je lichaam, maar ook de geest veel aan en kun je veel lichamelijke ongemakken voorkomen.
Onderzoek kost veel geld want de onderzoekers (studiebollebozen) staan niet voor een scharensliep op de loonlijst. In dat kader vraagt ReumaNederland om vele bereidwillige collectanten, die in de week van 20 tot 26 maart langs de deuren willen gaan. Op de site van ReumaNederland kun je je aanmelden.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security