Compensatie energiekosten op rij

Maatregelen compensatie energiekosten op een rij

Er zijn inmiddels verschillende maatregelen genomen om mensen te compenseren voor de hoge energiekosten. Ieder(in) ziet dat deze niet toereikend zijn, maar ze kunnen wel (deels) helpen. We zetten de regelingen daarom op een rij. Het gaat om regelingen van het kabinet, de zorgverzekeraar, de gemeente en De Belastingdienst.

1) Het energieplafond

Het energieplafond zorgt ervoor dat de overheid garant staat voor een maximumbedrag voor elektriciteit en gas tot een bepaalde hoeveelheid verbruik. Zit je daarboven? Dan betaal je het gewone tarief van je contract.

Voor Blokaansluitingen, zoals woon-zorginitiatieven, is recent een ‘contourenregeling’ bekend gemaakt.

2) Tijdelijk Noodfonds Energie

Het kabinet heeft aangekondigd het Tijdelijk Noodfonds Energie te ondersteunen.

Dit fonds is bedoeld voor huishoudens met hoge energiekosten. Uit een kamerbrief blijkt dat het fonds zich voornamelijk gaat richten op huishoudens met een inkomen tot twee keer een bijstandsuitkering.

3) Compensatie via de zorgverzekeraar

Van een klein aantal hulpmiddelen worden de verbruikskosten vergoed. Dit betreft kosten van chronische thuisbeademing, zuurstofapparatuur en de thuisdialyse. De vergoeding die wordt geboden verschilt per zorgverzekeraar. Voor het deel dat de zorgverzekeraar niet vergoedt, kun je nog gebruik maken van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten. 

4) Compensatie via de fiscale aftrek specifieke Zorgkosten.

Als de kosten voor een hulpmiddel aftrekbaar zijn, dan zijn ook de kosten voor het gebruik van dat hulpmiddel aftrekbaar. Denk aan stroomkosten. Je moet al deze kosten wel goed kunnen onderbouwen.

5) Compensatie via de gemeente

Ook via de gemeente zijn er verschillende manieren om gecompenseerd te worden voor extra hoge energiekosten. Gemeenten hebben zelf de vrijheid om te kiezen welke compensaties zij op welke manier en met welke hoogte aanbieden. Daarom is het belangrijk goed bij je gemeente na te vragen waar je recht op hebt.

6) Energietoeslag

Van de gemeente krijgen inwoners met een laag inkomen ook in 2023 een energietoeslag. De richtlijn is 1300 euro voor 2023. Maar precieze bedragen en voorwaarden om in aanmerking te komen verschillen per gemeente.

7) Bijzondere bijstand

Veel gemeenten hebben inmiddels geregeld dat je bijzondere bijstand kan aanvragen voor sterk gestegen energiekosten. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van de voorwaarden die jouw gemeente stelt aan het toekennen van de bijzondere bijstand. Veel, maar niet alle, gemeente hanteren een inkomensgrens en een vermogensgrens.

8) Tegemoetkoming vanuit de Wmo

Veel gemeenten bieden via de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een tegemoetkoming voor meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. 

9) Noodfonds (vanuit de gemeente)

Een aantal gemeenten hebben ook een noodfonds ingesteld om burgers de winter door te helpen. 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security