Fibromyalgie patiënten gezocht voor onderzoek

Fibromyalgie patiënten gezocht voor onderzoek met Esketamine behandeling

Geplaatst door Eugène Mathijssen op 27 feb 2023
Mensen met fibromyalgie worden uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar het effect van Esketamine bij chronisch wijdverspreide pijnklachten. Dit is de medicinale variant van ketamine en wordt steeds vaker ingezet bij chronische pijn. Als deelnemer krijgt u een vergoeding van € 120,-.
De afdeling Gezondheids-, Medische- en Neuropsychologie aan de Universiteit van Leiden, in samenwerking met de afdeling anesthesiologie van het Amsterdam UMC, zoekt deelnemers voor medisch-wetenschappelijk onderzoek naar Esketamine behandelingen voor chronisch wijdverspreide pijnklachten.

Waar gaat het onderzoek over:
De studie is gericht op het onderzoeken van herhaalde behandelingen met Esketamine tegen wijdverspreide pijnklachten en pijngevoeligheid. Esketamine is de medicinale variant van ketamine en een veilig middel wat tegenwoordig steeds vaker wordt gebruikt tegen chronische pijn. Wij willen onderzoeken of Esketamine beter werkt tegen chronische pijn dan een niet-werkzame stof (placebo).

Wie mag deelnemen:
Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar vrouwen met fibromyalgie (18 tot 75 jaar), met goed begrip van gesproken en geschreven Nederlandse taal.

Het is belangrijk dat:
1) uw chronische pijnklachten niet veroorzaakt worden door een andere diagnose dan fibromyalgie,
2) u geen lichamelijke of psychiatrische stoornissen heeft die niet gerelateerd zijn aan fibromyalgie,
3) u niet zwanger bent of borstvoeding geeft,
4) u geen bekende allergieën hebt voor ketamine of midazolam (Dormicum),
5) u geen eerdere ervaring heeft met het gebruik van ketamine,
6) u een BMI < 35 heeft,
7) u geen medicatie gebruikt die de werking van ketamine of midazolam kan beïnvloeden,
8) u op het moment van testen geen letsel aan uw handen, armen of benen heeft.
Daarnaast zal er van u worden gevraagd dat: u een maand voor het onderzoek geen veranderingen meer aanbrengt in eventuele onderhoudsmedicatie, u vanaf 24 uur voor het onderzoek geen gebruik meer maakt van eventuele hard- of softdrugs, of alcohol en u vanaf 12 uur voor het onderzoek geen koffie meer nuttigt.

Wat wordt er van u verwacht:
U wordt voor dit onderzoek gevraagd om gedurende een maand, eenmaal in de week naar het Amsterdam UMC, locatie VUmc te komen. De ziekenhuisbezoeken duren in totaal vijf uur en bestaan uit een screening voor uw geschiktheid, een basale meting van uw wijdverspreide pijnklachten en uw pijngevoeligheid, een uur durende infusie van Esketamine of placebo en twee uur durende vervolg metingen van uw pijnklachten en pijngevoeligheid. De pijngevoeligheid wordt bepaald met drukstimuli op de hand en het been. Tijdens het experiment zal tevens uw veiligheid nauwkeurig worden gemonitord met bloeddruk, hartfrequentie en zuurstofmeting. Daarnaast wordt u gevraagd om eenmaal in de week een vragenlijst over uw fibromyalgie symptomen in te vullen.

Wat krijgt u ervoor terug:
U krijgt een vergoeding van € 120,- voor deelname aan dit onderzoek. Binnen deze vergoeding vallen reisonkosten en de tijd die u aan het onderzoek spendeert.                                    

Hoe kunt u zich opgeven:
Het inschrijfformulier kunt u hier aanvragen: ketaminepijnstudie@fsw.leidenuniv.nl
Na ontvangst wordt er binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen over het maken van de eerste afspraak.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security