Van het Bestuur

Van de voorzitter 
Beste Mensen 
Dit is het laatste voorwoord dat ik als voorzitter schrijf.
Ik heb het voorzitterschap en het schrijven van het voorwoord de laatste 9 jaar met plezier gedaan maar zo als bij alles komt er een einde aan.  Ik ga op 27 maart  op de Algemene Leden Vergadering het stokje doorgeven aan de nieuwe voorzitter maar zal lid blijven van de VRA.
Dus we blijven elkaar zo veel mogelijk zien.
Als scheidende voorzitter wens ik de VRA een mooie toekomst toe en dank alle bestuursleden voor de prettige samenwerking in al die jaren.
Maar verder is het weer lente en het mooie weer komt er met onderbrekingen weer aan en dan kunnen we weer in de zomer van alle activiteiten blijven genieten
– Hans Beglinger
____
 Van de secretaris
Lieve mensen,
Hier weer een stukje proza van jullie secretaris. We zitten al weer in april 2024 als jullie dit lezen. We hebben woensdag 27 maart 2024 in “De Zoete Inval” de ALV gehad onder het genot van koffie of thee met gebak en wat hebben we een heerlijk lentediner gehad. Er was een geweldige opkomst van 88 VRA-leden en aanhang. Ik heb alleen maar lof gehoord over het eten en bediening. Chapeau!!
Martin heeft ons een duidelijke uitleg over de financiën gegeven.

Hans Beglinger, onze scheidende voorzitter was plotseling in het ziekenhuis opgenomen en hij is geopereerd aan nierstenen. De komende tijd moet hij thuis bijkomen van deze zware operatie en weer aansterken. Het gaat elke dag iets beter. Vanaf hier wensen we hem beterschap. Gerdus en Marianne zullen binnenkort naar Hans en Reina gaan om Hans persoonlijk te bedanken voor zijn inzet als voorzitter van de VRA.

Sonja Leijsen heeft zich tijdens de ALV beschikbaar gesteld als interim voorzitster in afwachting van de benoeming van een nieuwe voorzitter. Sonja is dus nu de vrouw met de hamer!

Martin en Monique hebben zich als “setje” bekommerd om de geldzaken van de VRA. Adri Ponsen en Mardi Endin hebben, ad hoc, als kascontrolecommissie van de VRA opgetreden. Meiden, bedankt.
Door familieomstandigheden bij ons, heb ik wat minder tijd en aandacht aan de VRA kunnen besteden. 
De gemaakte excuses zijn  door de vergadering aanvaard.         

Ruud en Chris willen ook weer een jaar in het bestuur blijven. Dat is ook geweldig.

Martin en Monique hebben de ALV het voorstel gedaan ingaande 2025 de jaarlijkse contributie voor de leden te verhogen naar € 25,- en voor een gezin naar € 35,-.
De vergadering stemde unaniem in voor dit voostel.
Ook werd besloten om de bijdrage voor evenementen voor de leden te verhogen naar € 30,- en voor begeleidersnaar € 35,-, dit in verband met de prijsstijgingen de afgelopen jaren.

Na een heerlijke middag ging iedereen huiswaarts met een mooi Paasstukje, geleverd door onze huisleverancier Sandra van het bedrijf Duoplant in Aalsmeer.
Kortom, het was weer een geslaagde happening.

Op zaterdag 7 september 2024 vieren we het 45 jarig bestaan van onze vereniging, de VRA. We vieren het in ons inmiddels welbekende café “de Zoete Inval”. Op een later tijdstip, zal er een uitnodiging met programma komen. Dus zet deze datum vast in je agenda!

Ik kreeg een oproep van een nieuw lid, dat ze graag in contact wil komen met mede-Bechterew patiënten om met elkaar te praten, hoe om te gaan met deze akelige ziekte.
Zeer onlangs kreeg het secretariaat het droevige bericht, dat ons 94 jarig lid, mevrouw Mia Middelkoop was overleden. Namens onze vereniging heb ik de familie onze medeleven betuigd.  

Dit was het dus, een lieve groet van Marianne, jullie secretaris.
Heb je vragen bel me even 06-20436050
______
Van de Penningmeester
In april wil Nico Brinker voor diverse mensen van de VRA weer, voor een kleine vergoeding, de belastingaangifte invullen. Meld je aan en Marianne coördineert!
De leden, die niet per automatische incasso de contributie betalen, vraagt de penningmeester de contributie zo spoedig mogelijk over te maken naar het bekende gironummer van de VRA. NL95INGB0004446439.
In de maand april zal de contributie per automatische incasso worden geïnd.

Van de redactie 
Zo als jullie merken is de maand van uitgifte veranderd, voor de samensteller en de drukker is dit beter werkbaar. Diverse items passeren de revue zoals de VeineDagen, oogproblemen, heupartrose, nieuwe methode om kanker snel te diagnosticeren en  de Crispr-Cas techniek. Dit laatste item is recentelijk enkele keren in het nieuws geweest.

Het tijdstip van drukken en verspreiden van deze editie heb ik aangepast, zodat de (voorlopige) notulen van de Algemene Leder Vergadering nog verwerkt zijn en worden bijgevoegd.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security