Omgevingsvervuiling

Omgevingsvervuiling
Ons Nederlandje is op onze fantastisch mooie aardbol één van de rijkste landen en, dat wordt vaak vergeten, ook één van de meest vervuilde landen. En toch genieten we in dit overbevolkte land iedere dag en verbazen we ons erover hoe mooi dit land is maar ook had kunnen zijn.

Belangrijkste gezondheidseffecten
De huidige aan het milieu toe te schrijven ziekten in Nederland zijn voornamelijk:

  • Verergering van klachten van aandoeningen als astma, chronische bronchitis, hart- en vaatziekten door bijvoorbeeld luchtverontreiniging;
  • Ernstige hinder, slaapverstoring, verminderd concentratievermogen en belemmering van dagelijkse bezigheden door geluid;
  • Gevoelens van onveiligheid en vervreemding, zich ongezond voelen en bezorgd zijn over bijvoorbeeld de voedselveiligheid.

G.E.Walma

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security