Disclaimer

Cookies/ Privacy

Deze site maakt gebruik van noodzakelijke cookies voor correcte weergave. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of gedeeld met derden. Door het gebruik van deze site ga je hiermee akkoord.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze wet is 25 mei 2018 in werking getreden. Heeft u er problemen mee dat er foto’s, gemaakt tijdens activiteiten van onze vereniging waarop u staat, gepubliceerd worden in het VRA-Nieuws, de site van de VRA of bv. op posters en folders, neem dan a.u.b. contact op met het secretariaat. Wij kunnen dan aan onze wettelijke verplichting voldoen om daarvan een lijst bij te houden. Horen we niets van u, dan nemen we aan, dat u tegen het plaatsen van uw foto geen bezwaar heeft.

Disclaimer

De redacteur en het bestuur van de Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. (VRA) van de website www.reuma-amsterdam.nl willen u, ten aanzien van deze website, op het volgende wijzen:
De getoonde informatie op deze website wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die via deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Achtergrondinformatie
Informatie op deze website en via de hyperlinks dient slechts als achtergrondinformatie.
Onderzoek, diagnosestelling, behandeling, verzorging en aanverwante zaken in verband met een ziekte of klacht dienen te geschieden door of onder supervisie van geschoolde en erkende professionele hulpverleners (huisarts, medisch specialist, etc.) die werkzaam zijn op dit  gebied.
De informatie op deze website dient dan ook niet gebruikt te worden in plaats van onderzoeken, behandelingen, adviezen, steun, enzovoort, die professionele hulpverleners u kunnen aanbieden.

Wanneer u toch besluit om bepaalde adviezen op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met uw professionele hulpverleners. In overleg met hen kan worden bepaald of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op of via links op deze website.

De VRA behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze website om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.
U kunt aan de gegeven informatie geen rechten ontlenen.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security