Links

BELANGENBEHARTIGING

Cliëntenbelang Amsterdam
Een organisatie die als doel heeft  zich sterk te maken voor o.a. chronisch zieken op gebied van zorg en welzijn, toegankelijkheid, onderwijs, vervoer, arbeid en inkomen.

Hulp bij het aanvragen van AwbZ-zorg en Wmo-voorzieningen
Adviesbureau Reade treedt op als uw belangenvertegen-
woordiger voor het zorgdragen van AwbZ-zorg en Wmo-voorzieningen.

NPCF
De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

Reumafonds/ ReunaNederland
Het fonds dat opkomt voor mensen met reuma door o.a. hun belangen te behartigen, voorlichting te geven en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te financieren.

Erken Fibromyalgie

Burgerinitatief van en door fibromyalgie-patiënten en sympathisanten in Nederland

  • voor erkennining van fibromyalgie als chronische ziekte en dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak en de behandeling van fibromyalgie.

INFORMATIE EN ADVIES

Iemand zoals ik
Een social netwerk waar lotgenoten kennis en ervaringen kunnen uitwisselen maar ook gewoon gezellig samen kunnen kletsen.

Kies uw reumazorg
Op deze site kunnen mensen met reuma uitzoeken welke ziekenhuizen in de buurt de zorg aanbieden die zij op dat moment nodig hebben.

Medicijnenpaspoort
De Medikaart geeft uw medische gegevens weer zodat in geval van nood hulpverleners direct kunnen zien welke medicijnen u gebruikt en welke speciale zorg u nodig heeft.

Reade
Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige revalidatiegeneeskunde en reumatologie.

Loketwijzer ReumaNederland
Heeft u een vraag? Bel dan de Reumalijn; professionele voorlichters zullen u adviseren en/of  informeren.

ReumaNetAmsterdam
Een netwerk dat zorgverleners en patiënten  informeert waar men op de juiste plaats de juiste zorg kan krijgen.FINANCIEN

Compensatie arbeidsongeschikten via het UWV
Veel arbeidsongeschikten krijgen automatisch een jaarlijkse tegemoetkoming van het UWV; u hoeft hiervoor niets te doen. Deze extra tegemoetkoming staat los van de algemene tegemoetkoming vanuit de Wtcg.

Tegemoetkomingen en Compensaties
CAK-klanten komen in aanmerking voor de ‘Compensatie eigen risico’ en voor een tegemoetkoming vanwege de ‘Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’ (Wtcg)
U hoeft niet zelf in actie te komen want het CAK gaat na of u in aanmerking komt voor de vaste, algemene tegemoetkoming.

Wat verandert er in de zorg in 2017
Vanaf 1 januari 2017 gaat er weer het nodige veranderen op het gebied van zorg. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De Nationale Zorggids zet alles voor u op een rij.WONEN

Fokuswonen
Vrijheid en gewoon wonen met een lichamelijke handicap.  De cliënt bepaalt wanneer, waarbij en hoe. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zo houdt hij zelf de regie over zijn leven!

Bij ons wonen
Wonen in een groepswoning of woonzorgcentrum is vaak niet de eerste keus. Thuis wonen staat bijna altijd op nummer 1. Onze locaties zetten dan ook in op ‘zo thuis mogelijk’.

MEE-organisatie
Voor ondersteuning en advies bij wonen.

Zorg- en Huurtoeslag
Soms kunt u vanwege uw handicap of ziekte huurtoeslag krijgen terwijl u niet aan alle voorwaarden voldoet.

Hulpmiddelen in huis
Een kwalitatief goed hulpmiddel verbetert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van gehandicapten, ouderen en mindervaliden.

Hulpmiddelenwijzer
Vrij zoeken naar een soort hulpmiddel, merk, type/model of fabrikant van een hulpmiddel.WERK EN STUDIE

Chronisch ziek en werk
Bent u op zoek naar een baan of wilt u graag aan het werk blijven maar heeft u daarbij begeleiding nodig dan is het project ‘Chronisch Ziek en Werk’ wellicht iets voor u.

Eigen eigen bedrijf starten
Het runnen van een eigen bedrijf zou praktisch gezien gunstiger voor u kunnen zijn dan wanneer u  in loondienst werkt. UWV kan u op verschillende manieren ondersteunen bij de start van uw bedrijf.

UWV steunt Wajonger
Er zijn allerlei regelingen, zoals aanpassingen op de werkvloer, financiële vergoedingen en begeleiding door een jobcoach. Een jobcoach begeleidt werknemers met een langdurige ziekte of handicap (een zogenaamde arbeidshandicap) naar of in een baan.

UWV WERKbedrijf
UWV WERKbedrijf ondersteunt u bij het zoeken naar werk. Werkzoekenden en werkgevers worden bij elkaar gebracht om mensen aan het werk te houden; er zijn dagelijks tienduizenden vacatures. Maak uw cv aan en zoek de baan die bij u past.VRIJE TIJD

Drempelloos op vakantie
Zorgeloos en betaalbaar op vakantie met een lichamelijke beperking. Dat kan in het prachtige Twente.

ECT Zorgvakanties
Reizen met een aangepast reistempo, rolstoeltoegankelijke accommodaties en aangepaste vervoersmogelijkheden. Geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking die wel of geen extra zorg nodig hebben.

Aangepast sporten en bewegen
Het doel van deze organisatie is het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren.

Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam
Bent u op zoek naar een passende sport- beweegactiviteit? Dit is mogelijk bij CASA Reade. Behalve het sporten en bewegen binnen het revalidatieproces is het centrum er voor iedereen met een handicap en/of chronische aandoening die langer actief wil blijven.

>Gids toegankelijk Amsterdam
– 5 korte routes in Amsterdam
de Stadsgids is ook te bekijken als: >Digitaal bladerboek

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →