Links

BELANGENBEHAR
-TIGING

Cliëntenbelang Amsterdam
Een organisatie die als doel heeft  zich sterk te maken voor o.a. chronisch zieken op gebied van zorg en welzijn, toegankelijkheid, onderwijs, vervoer, arbeid en inkomen.

Hulp bij het aanvragen van AwbZ-zorg en Wmo-voorzieningen
Adviesbureau Reade treedt op als uw belangenvertegen-
woordiger voor het zorgdragen van AwbZ-zorg en Wmo-voorzieningen.

NPCF
De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

Reumafonds
Het fonds dat opkomt voor mensen met reuma door o.a. hun belangen te behartigen, voorlichting te geven en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te financieren.

Erken Fibromyalgie

Burgerinitatief van en door fibromyalgie-patiënten en sympathisanten in Nederland

  • voor erkennining van fibromyalgie als chronische ziekte en dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak en de behandeling van fibromyalgie.

 

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →