Organisatie

Structurele vrijwilligers

Brocheerploeg:
Agnes
Gerdus
Henk
Katy
Mardy
Marianne

Dagje uit:
Conny
Hennie

Theater: Marianne

VRA-contactgroep: Marianne Walma
vra-contactgroep@reuma-amsterdam.nl

Ombudsvrouw:
Marianne Walma
ombudsvrouw@reuma-amsterdam.nl 
Op maandag en donderdag kunt u op kantoor terecht
voor een luisterend oor of een gezellig babbeltje.

Redactie VRA-nieuws: Gerdus
redactie@reuma-amsterdam.nl

Verenigingsblad VRA-nieuws: Gerdus Walma (Desktop Publisher)

Beheer website: Mirjam

Vertegenwoordiging Cliëntenbelang:
vra@reade.nl

 

 

ANBI-status

De Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o.(VRA) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de VRA en zijn donateurs belastingvoordelen genieten. De VRA hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen. Als ANBI-instelling dient de VRA in het bezit te zijn van een beleidsplan en …

Jaaroverzicht

Jaarlijks legt de Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. (VRA) verantwoording af over de inkomsten en over de uitgaven van haar activiteiten. Het jaarverslag van de VRA verschijnt in april nadat de kascommissie van de VRA de jaarrekening heeft gecontroleerd en de ALV de jaarrekening en het jaarverslag heeft goedgekeurd. Doelstelling en beleidsplan 2014-2017 Doelstelling en …

Visie VRA

Wij willen middels onze lokale (en soms met regionale en/of landelijke uitstraling) belangenbehartiging, informatieverstrekking en activiteiten ervoor zorgen dat: de gezondheidsbeleving en welzijn van de reumapatiënten en/of zijn/haar directe omgeving bevorderd wordt, en verbetering van kwaliteit of aanpak van zorg rondom reuma binnen gezondheids- en zorginstellingen tot stand komt. Met onze activiteiten proberen we altijd …

Missie VRA

De VRA is een lokale reumapatiëntenvereniging die, voor alle reumapatiënten in groot Amsterdam en specifiek voor leden, een positieve bijdrage wil leveren voor: de gezondheidsbeleving en welzijn van de reumapatiënt, en de organisatie en kwaliteit van zorg van reuma binnen gezondheids- en zorginstellingen.

x Logo: Shield
Deze Site Is Beveiligd Door
Shield