Terug naar Agenda

Activiteiteninformatie

 1. Nieuwjaarsreceptie:
  Begin januari een receptie waar leden, bestuur, genodigden, etc. bij elkaar komen en het voorgaande jaar wordt doorgenomen
  aan de hand van foto en/of filmmateriaal en tevens de nieuwe activiteiten van het nieuwe jaar worden aangekondigd.
 2. Bijeenkomsten VRA-contactgroep:

  • Bijeenkomsten waarbij gastsprekers reumagerelateerde thema’s behandelen.
   Er worden 6 tot 8 keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd op de woensdagmiddag v.a.14.00 uur.

   • Voorwaarden:
    voor deze bijeenkomst wordt een verplichte bijdrage van € 1.00 gevraagd t.b.v. consumpties.
    Door deel te nemen aan deze activiteit accepteert u deze voorwaarden.
  • Heeft u zelf ideeën voor onderwerpen welke u op een bijeenkomst van een VRA-contactmiddag behandeld
   zou willen zien, laat het ons dan weten.

   • U kunt dit telefonisch doorgeven aan het secretariaat : 020-589.62.92, of
   • stuur een e-mail naar secretariaat@reuma-amsterdam.nl o.v.v. onderwerp bijeenkomst VRA-contactmiddag.
 3. Themabijeenkomsten:
  • Elk voorjaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd welke in het teken staat van de Nationale Sportweek
   • Het doel van deze bijeenkomst is om mensen met een reumatische aandoening op een aangepaste manier
    kennis te laten maken met ‘Sporten en Bewegen’.
  • Elk najaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd welke in het teken staat van de Week Chronisch Zieken.
   • Deze bijeenkomst heeft tot doel bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken
    op het terrein van de zorg en het maatschappelijke leven van chronisch zieken.
 4. Eetclub:
  • VRA-leden gaan 6 tot 7 x per jaar samen uit eten
   • De deelnemers ontvangen een kleine korting op de menuprijs.
   • Voor leden die mee uit eten gaan zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
    men dient te wachten met weggaan tot alles is afgerekend en men wordt vriendelijk verzocht allemaal € 1,00 fooi te geven.
    Door deel te nemen aan deze activiteit accepteert u de voorwaarden.
 5. Dagje uit:
  2x in het jaar een geheel verzorgd dagje uit met 2 rolstoelbussen. Hiervoor geldt een eigen bijdrage.
 6. Theater:
  2x in het jaar naar een theatervoorstelling. Hiervoor geldt een eigen bijdrage.
 7. Kerstviering:
  Medio december Kerstviering in een restaurant met een tombola. Hiervoor geldt een eigen bijdrage.

Activiteiten 1, 2 en 3 zijn mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam en Reade

Activiteit 5 is mede mogelijk gemaakt door ReumafNederland

 

x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security