Terug naar Organisatie

Jaaroverzicht

Jaarlijks legt de Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. (VRA) verantwoording af over de inkomsten en over de uitgaven van haar activiteiten. Het jaarverslag van de VRA verschijnt
in april nadat de kascommissie van de VRA de jaarrekening heeft gecontroleerd en de ALV de jaarrekening en het jaarverslag heeft goedgekeurd.

Doelstelling en beleidsplan 2014-2017
Doelstelling en Beleidsplan VRA

Jaarverslagen liggen ter inzage op het secretariaat

 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security