Terug naar Belangen

Renny stopt vertegenwoordiging Cliëntenbelang

Renny van Delden    (sept 2018)
Onlangs kwam bij het bestuur een brief binnen van ons lid mw. Renny van Delden. Hierin gaf Renny te kennen haar vertegenwoordiging voor de VRA in de diverse gemeentelijke overlegstructuren, zoals bv. Cliëntenbelang, te willen beëindigen. Het bestuur heeft voor deze beslissing alle begrip.
Renny heeft zich als trouw en actief lid van onze vereniging jarenlang intensief ingezet voor de belangen van de VRA en haar leden. Haar grote kennis, doorzettingsvermogen en vasthoudendheid kenmerkten Renny. Tijdens de ALV’s hebben veel leden deze eigenschappen ervaren.
Het was geen sinecure om in de steeds wisselende chaotische regels van de politiek, gemeentebestuur en het sociale domein in Amsterdam koers te houden, de rug recht te houden. Ellenlange vergaderingen bijwonen, strijden tegen diverse persoonlijke kleine belangen en toch steeds de gemeenschappelijke doelen proberen na te streven. Renny was vaak de luis in de pels van de diverse instanties en dit werd meestal niet geapprecieerd.

Veel leden van de VRA hebben veel baat kunnen hebben bij de informatieverstrekking door Renny.
Het zal moeilijk zijn om een adequate opvolger voor Renny te vinden. Het bestuur van de VRA is Renny veel dank verschuldigd.

Renny bedankt hiervoor!!!

 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security