Lidmaatschap

Lid worden van een patiëntenvereniging kan vele voordelen met zich meebrengen. Zo kan een patiëntenvereniging de belangen van mensen met een bepaalde aandoeningen behartigen, bijvoorbeeld bij bedrijven, overheden en zorgverzekeraars.

Onze patiëntenvereniging is aangesloten bij Ieder(in) en Cliëntenbelang Amsterdam; belangenorganisaties van o.a. mensen met een lichamelijke beperking en/ of chronische ziekte.

 • Voordelen van het lidmaatschap:

  1. U ontvangt ons 2-maandelijks verenigingsblad.
  2. U kunt deelnemen aan onze activiteiten.
  3. Bij sommige zorgverzekeraar kunt u elk jaar de contributie (gedeeltelijk) terug krijgen mits u daar de juiste aanvullende verzekering voor heeft afgesloten.
   Bij  Ieder(in) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie vind u meer informatie.
   Bij het secretariaat kunt u een verklaring van ‘contributiebetaling’ opvragen en dit vervolgens indienen bij uw verzekeraar.
 • Individueel lidmaatschap:
  de contributie voor individuele leden bedraagt € 20,- per jaar via automatische incasso. ( 1-1-2017)
 •  ingaande 2025 de jaarlijkse contributie voor de leden verhoogd naar € 25,- en voor een gezin naar € 35,-.
 • Familielidmaatschap:
 • voor echtparen/partners/familieleden, bestaande uit 2 personen wonende op hetzelfde adres, bedraagt het contributiebedrag € 35,- per jaar. (2025)
 • Voor elk volgend familielid, wonende op hetzelfde adres, bedraagt de contributie € 10,- per jaar.
 • Bij een familielidmaatschap ontvangt men 1 verenigingsblad.
 • Als voorwaarden, voor zowel het individuele lidmaatschap als het familielidmaatschap, dient er bij alle personen sprake te zijn van een reumatische aandoening.

Lid worden of Donateur?
Telefonisch aanmelden:
020-24.21.849
Per e-mail aanmelden:
secretariaat@reuma-amsterdam.nl
Wijzigingen: Wilt u zo vriendelijk zijn om wijzigingen aan ons door te geven, bijvoorbeeld:
als u verhuist, een ander telefoonnummer, of een ander e-mailadres krijgt, etc.

Opzeggen dient schriftelijk vóór 1 december van het lopende jaar te gebeuren bij de secretaris.
Er wordt géén contributie over het lopende jaar terug betaald.

 1.  
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security