Oorzaken vermoeidheid

Oorzaken van vermoeidheid

Iedereen lijkt vandaag vermoeid te zijn, zonder dat er een duidelijke oorzaak tevinden is zoals diabetesbloedarmoede,trage schildklier of leverschade (hepatitis).

Het Centrum voor Integratieve Geneeskunde van de Cleveland Clinic somt zeven verborgen oorzaken voor vermoeidheid op.

1. Junkvoeding
Veel suiker en daarbovenop veel verzadigde vetten. Hoewel junkvoeding barstensvol energie zit, ontregelen ze de energieverdeling in het lichaam.

2. Verloren mineralen
De landbouw slaagt erin steeds meer voedsel te oogsten uit eenzelfde oppervlakte akker, dat is een goede zaak. Nadeel is dat ze sneller uitgeput geraken, waardoor tekorten van bepaalde mineralen kunnen ontstaan. Bij ons is selenium een groot probleem.

3. Omega-3
Ook omega-3-vetzuren zijn zeldzaam geworden in onze voeding. Regelmatig vis eten is voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend. Ook lijnzaadolie is zeldzaam geworden in de keuken.

4. Vitamine D
Bijna elke cel heeft receptoren voor vitamine D, niet verwonderlijk dat vitamine D-gebrek ook vermoeidheid teweegbrengt.

4. Magnesium
Het belangrijkste mineraal in de aanmaak van energie voor de spieren en alle andere weefsels is magnesium. Slapeloosheidvermoeidheidconstipatie, hoge bloeddruk, angstigheid, gewrichtsklachten en spierpijn zijn mogelijke symptomen van magnesium- tekort.

5. Slaapproblemen
We slapen slecht en dat komt deels door toegenomen stress op het werk, wonen met kinderen en gedaalde magnesiuminname. Voor vrouwen kan de bron van slaapproblemen liggen bij de menopauze.

7. Sedentarisme
We moeten bewegen, en vooral niet stil zitten (zoals in de auto, op kantoor, achter de pc, voor de tv, in bed). Als je niet aan sporten toekomt, zorg dan dat je niet lange tijd aan een stuk zittend bezig bent.


Te veel cholesterol?
Verander je voedingspatroon!
| 08/11/2019 |

  Als er gesproken wordt van een te hoog cholesterolgehalte denken mensen meestal dat de arts hen onmiddellijk medicijnen zal voorschrijven. De medische richtlijn is echter de patiënt eerst een poging te laten ondernemen om het te hoog cholesterolgehalte weg te werken via een verandering van het voedingspatroon. Het cholesterol vriendelijk menu is gebaseerd op vier basisprincipes. Een vermindering van de verzadigde vetten (boter, kaas, bereide vleeswaren), een duidelijke stijging in het gebruik van verse groenten en fruit (de natuurlijke vezels zorgen mee voor een daling van het cholesterolniveau), meer vleesmaaltijden vervangen door vis (de omega-3 vetzuren in vis verlagen het risico op hartproblemen) en het gebruik van voedingswaren die verrijkt zijn met plantensterolen.

Het is pas, indien de arts na 3 tot 6 maanden merkt dat de patiënt zich niet aan deze voedingsadviezen houdt, dat er sprake is van medicijngebruik. De behandelende geneesheer kan bij een matige verhoging van de cholesterolwaarden zelfs beslissen de ‘voedingstherapie’ langer toe te passen. De voorwaarde is dan wel dat men een geleidelijke daling meet van de cholesterolconcentraties in het bloed.

 

Heupartrose

 (Heupartrose)
| Gewrichtsklachten |

In het kraakbeen en in het bot
zitten geen zenuwen. De pijn
moet vanuit het gewrichtskapsel
komen.

De pijn wordt veroorzaakt doordat na inspanning kleine stukjes kraakbeen, welke losraken van het gewrichtsoppervlak, door het gewrichtskapsel worden ingevangen en een lokale irritatie, ook wel ontsteking genoemd, veroorzaken.
Dit is een ontsteking waar normaal gesproken geen bacteriën of virussen aan te pas komen en wordt ook wel een steriele ontsteking genoemd. Het duurt enige tijd voordat deze ontsteking optreedt vandaar dat een groot aantal mensen pas ‘s avonds als ze tot rust komen, klachten krijgen.

Door deze ontstekingen treedt er verlies van de elasticiteit van het gewrichtskapsel op. Hierdoor kunnen patiënten ochtendstijfheid en pijn bij het in beweging komen krijgen.
De pijn is zeurend van karakter en wordt in de regel in de lies aangegeven en kan naar het bovenbeen, soms tot in de knie uitstralen. Sommige patiënten hebben pijn aan de buitenzijde van het dijbeen of alleen aan de voorzijde van de knie. In dit laatste geval zijn ze er vaak van overtuigd dat het probleem niet in de heup, maar in de knie ligt. De pijn neemt na verloop van maanden of jaren langzamerhand toe.
Door de bewegingsbeperking van de heup ontstaan er problemen bij het knippen van nagels, het aantrekken van sokken en het strikken van veters.

Honing: supergezond
| 15/11/2019 | 

Honing heeft een lange traditie in de menselijke geschiedenis. Niet alleen als voedingsstof en natuurlijk zoetmiddel, maar ook als medicijn.

De therapeutische waarde voor winterkwaaltjes kennen we, maar recent onderzoek bevestigt een veel breder spectrum
Er is wel enorm veel variabiliteit qua inhoud en kwaliteit naargelang oorsprong en bloemensoort, maar vooral op gebied van verwerking. Enkel rauwe, koud geslingerde honing behoudt zijn nutritionele en medicinale kwaliteiten. Verwarmen reduceert honing tot ordinaire suikerstroop. Bovendien is de meeste honing in de handel niet alleen bewerkt, maar ook bijgewerkt met suiker en andere rommel!

Behalve suikers (vooral fructose, 300 kcal/100 gram) bevat honing ook zeer veel flavonoïden, vitamines, mineralen en andere fytochemische verbindingen (180!). Deze zijn verantwoordelijk voor de medicinale eigenschappen van verse honing: sterk antioxidant, anti-inflammatoir, antimicrobieel… Bovendien beïnvloeden ze diverse lichaamsprocessen ten goede: immuniteit, cardiovasculair en zelfs antitumor.
Ondanks het hoge suikergehalte, blijkt verse honing een lage glycemische index te hebben en de suikerstofwisseling gunstig te beïnvloeden, zelfs bij diabetes.

 

NieuwjaarsReceptie

Uitnodiging : Nieuwjaarsreceptie 2020

 
Op donderdag 9 januari 2020 van 15.00 tot 18.00 uur houdt de Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. (VRA) haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor haar leden met partners.
Natuurlijk doen we dit onder het genot van een drankje en oliebollen.
Het bestuur van de VRA hoopt U in groten getale te verwelkomen in de koffiecorner van Reade.             

Samen met het bestuur naar 2020

Terugblik op 2019 en een toost op 2020 !

Van de voorzitter

 Beste Mensen.
Als u dit leest is het jaar alweer om.

We hebben Sinterklaas weer bij Reade mogen begroeten en het is voor de kinderen weer een spannende middag geweest met veel cadeaus.

Ook de kerstmiddag was weer een daverend succes. Deze dag is weer uitstekend en tot in de puntjes door Marianne Walma en Marianna Hopman met hulp van vele vrijwilligers georganiseerd. Zonder de inzet van vrijwilligers lukt niets in zo’n grote vereniging. In de volgende editie zal een verslag van de Kerstmiddag worden opgenomen.

We mogen U toch zeker weer ontmoeten op onze nieuwjaarsreceptie op donderdag 9 januari 2020 met oliebollen en andere lekkernijen?

Bij deze wil ik alle vrijwilligers die dit jaar weer hun vrije tijd hebben opgeofferd bedanken voor hun inzet en hopend in het nieuwe jaar weer een goede samenwerking te hebben.

Hierbij wens ik U allen een prettige jaarwisseling en een goed 2020

Hans Beglinger


Van de penningmeester en de secretaris

Lieve leden,
Als jullie dit lezen, is het jaar 2020 alweer begonnen.

Wanneer ik zo terugblik op 2019 was het een fijn en gezellig verenigingsjaar. Met veel leuke dingen zoals; de Nieuwjaarsreceptie in de Koffiecorner van Reade.   Het 40-jarig Jubileum met een BBQ in Borchland met een fantastisch optreden van het Zwanenkoor.

Het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum met pannenkoeken eten, varen op de Jordaanboot, de oergezellige Bingo en de jaarlijkse Picknick. Ook zijn we een paar keer met de Eetclub op stap geweest. Het bezoek van onze Sinterklaas was ook weer een happening.

Donderdag 14 november zijn we met de Vrijwilligers naar Corendon geweest als dank voor het vele werk dat deze mensen structureel doen voor de VRA.

Het Kerstdiner zal ook wel weer een daverend succes worden, we hebben de zanger/musicus Hans Vestering gevraagd een optreden te verzorgen. De prijzen voor de Tombola hebben we met veel liefde uitgezocht en zijn prachtig. We zijn ontzettend blij met de gulle giften van onze sponsoren. Verderop in het VRA-nieuws staan ze allemaal vermeld. 

Volgend jaar willen we proberen weer eens een theater te bezoeken, dat is nogal lastig omdat we zo’n 80 kaarten moeten reserveren. Ik ga mijn best doen!! Wel heb ik al 60 plaatsen kunnen bemachtigen voor een optreden van het Amsterdams Volkskoor in de Meervaart voor 20 november 2020. Hier hebben we goede recensies over gelezen.

We hopen dat er donderdag 9 januari 2020 weer veel leden komen opdraven om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar te wensen. Wij zorgen voor zelfgemaakte oliebollen en een glaasje champagne!!!

De directeur van ReumaNederland Lodewijk Ridderbos gaat in 2020 met pensioen. Wij kunnen terugkijken op een jarenlange en prettige samenwerking. Wij wensen hem alle goeds en hopen dat hij nog lang van zijn pensioen mag genieten.

Zijn opvolger, de heer Jan-Willem Förch, wensen wij veel succes met deze nieuwe uitdaging bij ReumaNederland. Wij gaan ervan uit dat wij met hem ook een prettige samenwerking zullen hebben. 

Onze gedachten gaan ook uit naar een aantal ernstig zieke VRA leden. Vanaf hier wensen we ze veel sterkte en zo mogelijk genezing.

Bij deze wil ik mijn rechter- en linkerhand Marianna bedanken voor de geweldige samenwerking. Zonder   hulp kan ik niets organiseren.   

Rest mij jullie allemaal een fantastisch 2020 te wensen met veel geluk en vooral veel gezondheid.
Tot ziens bij de nieuwjaarsborrel.

Marianne


Van de redactie

“Schone schijn bedriegt” is een bekende gezegde in onze taalwereld en een waarheid als een koe. Het afgelopen jaar is het ledental van onze VRA nagenoeg gelijk gebleven. Hierbij hulde voor de nieuwe leden en we wensen deze leden te kunnen leveren, waarom ze lid van onze vereniging zijn geworden. De leden van het VRA-bestuur worden ouder, net als de leden van de VRA. De “tand des tijds” knaagt. Vooralsnog loopt de organisatie binnen de vereniging “gesmeerd”. Maar oh wee, als er een bestuurslid uitvalt, om welke reden dan ook! De organisatie hinkelt op één been, bij vallen is het dan moeilijk opstaan. Dus, leden, neem initiatief om het voortbestaan van de vereniging zeker te stellen.

De directeur van ReumaNederland drs. Lodewijk Ridderbos gaat m.i.v. 1 januari 2020 van zijn pensioen genieten. Hij wordt opgevolgd door de heer Jan-Willem Förch.

Wederom staat er een aantal medische artikelen in dit verenigingsblad, naar ik hoop worden ze gelezen en ter harte genomen. Het zijn niet alleen de artsen en andere therapeuten, die het leed of de pijn kunnen verzachten, maar u, als patiënt, heeft daarin ook een grote en doorslaggevende rol.

ReumaNederland laat de komende tijd onderzoek doen naar de effecten van vegetarische voeding op de gevolgen van reumatische artritis en artrose. (Noot redactie; vegetarische voeding zou ook sterke invloed hebben op diabetes en hart- en vaatziekten) In 2020 zal dit onderwerp nog vaak ter sprake komen.

Ook nu zijn er weer enkele bijdragen voor het VRA-Nieuws aangeleverd door enthousiaste leden. Dank daarvoor. Eén adverteerder, Martinus Tours, heeft te kennen gegeven niet verder te willen adverteren. Daarom vindt u op de omslag een andere advertentie.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Wereldreumadag Nederland

Voldoende reclame gezien voor de Wereldreumadag Nederland

Dus op 12 oktober onderweg naar Nieuwengein.

Ontzettend druk was het op de parkeerplaats, ik moest ver staan met de auto. Het welkom was met een naambordje en een tas. Begreep in de loop van de dag dat dit ook een “must” was.

De dag werd gestart door een voordracht van Hanna Bervoets, de schrijfster van het boek Welkom in het Rijk der Zieken. Ze vertelde over de hoofdpersoon die dus ziek was maar het was in eerste instantie niet duidelijk wat het nu was.

Heel herkenbaar, ik moest dit boek lezen, dat was duidelijk. Boek ondertussen gelezen en “het is zo”.  Het waardeloze gevoel wat je kan hebben als het allemaal niet duidelijk is wat je nu mankeert. Ik heb regelmatig het gevoel gehad dat ik me aanstelde of misschien een psychisch probleem had, dit was toch niet normaal!!! Net als de hoofdpersoon uit het boek. Ook ik was blij dat het maar “reuma” was! Zo bijzonder maar ook zo duidelijk.

Na deze voordracht kon ik “kijken”.  Er was zoveel:

 • Er was dus erg veel te zien. Veel meer dan hier aan de orde is gekomen. Zaken die bekend zijn maar ook zaken die zo eenvoudig zijn als je weet hoe je ermee om kan gaan. Ervaringsdeskundigen die iets met je wilden delen;
  • Er werden allerlei vragen gesteld
 • Ervaringsdeskundigen die je zaken lieten zien
  • Winkelwagen muntje aan een stokje
 • Voorlichting over plekken waar je cursussen kon volgen
  • Hoe kan ik met mijn ziekzijn omgaan
 • Apparaten die bijzonder “eenvoudig” maar daardoor ook handig waren
  • Buisje om het handvat “breder” te maken

Vooraf had je een inschrijving kunnen doen als je ergens bij zou willen zijn. Dit was hard nodig, het was druk.

De lezing/ kennismaken “hoe kan je omgaan met tegenstand” gaf heel veel helderheid. Het ging over de pijncyclus.

Ik herkende veel. Natuurlijk maakt het uit hoe mensen om je heen met je “ziekzijn” omgaan, of je je zorgen maakt of als zaken niet zo lopen zoals je zou willen.

Dit was een soort kennismaking voor als je een cursus zou willen volgen om er beter mee om te gaan.

In de pauze was er voldoende te eten voor iedereen, ook ik, de vegetariër kon voldoende eten en drinken.

Na de pauze nogmaals door de zaal met “veel zaken”.  Ik had meer bijeenkomsten bij willen wonen maar het was overal heel druk. Volgende keer toch beter kijken naar de inhoud en meer inschrijvingen doen.

Ook veel leuke gesprekken met veel verschillende mensen gehad. Ook “leuke, herkenbare” zaken van anderen gehoord.

Kortom een geslaagde dag.

Marijke van Doorn, reumapatiënt.

Vrijwilligerstreffen

Vrijwilligerstreffen

Op donderdag 14 november 2019, direct na de maandelijkse bingo in het gebouw van Reade, was er door Marianna en Marianne de jaarlijkse ontmoeting voor de vrijwilligers binnen onze VRA, georganiseerd.
Zoals bekend, wordt door ReumaNederland hiervoor een rijkelijke vergoeding ter beschikking gesteld. Veel dank hiervoor! Voor de verandering; het was dit keer in het restaurant van hotel CORENDON in Badhoevedorp. Daar waar de Boeing 747, de Jumbo, in de achtertuin van het hotel staat te pronken. Belangrijk voor deze locatie was de bereikbaarheid met het Hotsick-busje.

Van tevoren was met het management de afspraak gemaakt; een lange rij tafeltjes met stoelen, rolstoel-vriendelijk. Zoals afgesproken was het geregeld.

Plenty opstellingen met een grote keuze aan gerechten, een internationale keuken. Wilde je sushi, vers gemaakt, lamskoteletjes , vis, groenvoer, vegetarisch of wilde je iets zoets eten. Het was allemaal beschikbaar. Persoonlijke wensen, dat kon, maar je moest je wensen wel bij de juiste mensen uiten. Inclusief was wijn, bier, koffie. Zwaarder geschut moest dan bij betaald worden. Kortom, het was een culinair lekkerbekkerij.

De samenwerking tussen de twee Mariannes was weer voortreffelijk, zogezegd vier handen op één buik. Maar er kunnen nog meer handen op die éne buik.

De opzet voor de vrijwilligers is, dat ze het komend jaar nog beter hun stinkende best doen.

We begrijpen wel, dat er sommige vrijwilligers, gezien de gevolgen van hun ouderdom of aandoeningen, aan het “eind van hun Latijn” zijn.

Al met al, het was een zeer geslaagd eetfestijn.

Load more

x Logo: Shield
Deze Site Is Beveiligd Door
Shield