Terug naar Belangen

Brandbrief van Cliëntenbelang Amsterdam

Brandbrief aan de gemeenteraad van Cliëntenbelang Amsterdam

Geachte leden van de gemeenteraad,

Cliëntenbelang Amsterdam heeft met grote zorg kennis genomen van het voornemen van het college om fors te bezuinigen op de stadsdelen. De hoogte van de bezuinigingen is dankzij een motie al gehalveerd tot € 7 miljoen. Maar ook dan zullen deze bezuinigingen het sociaal domein ernstig treffen.

De voorgenomen bezuiniging ondergraaft de basisvoorzieningen, die (de term zegt het al) van groot belang zijn om kwetsbare Amsterdammers mogelijkheden te bieden om te participeren en zich te redden in het dagelijks leven.

Laagdrempelige voorzieningen en bewonersinitiatieven mogen niet verdwijnen.  De stad heeft zich in haar ‘Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein’ doelstellingen gesteld, die precies het tegenovergestelde beogen van wat deze bezuinigingen zullen bewerkstelligen. Wij vinden dit onverantwoord. De logica hierachter is ver te zoeken, want:

  • De bezuinigingen raken initiatieven en voorzieningen die kwetsbare Amsterdammers in staat stellen om dicht bij huis mee te doen en sociale contacten te hebben.
  • De voorzieningen helpen om sociaal isolement en verwaarlozing te voorkomen.
  • Deze voorzieningen zijn bovendien bedoeld als relatief goedkoop voorliggend aanbod voor duurdere voorzieningen. Dit is de logica waar de beleidsvisie voor het sociale domein op gebaseerd is.

Gaat Amsterdam andere, (duurdere?) vormen van ondersteuning organiseren? Worden de maatwerkvoorzieningen in de WMO nu toegankelijk voor meer mensen?

Of biedt de stad helemaal geen alternatief als laagdrempelige vormen van ondersteuning wegvallen?

Graag vernemen we welk alternatief de centrale stad biedt, als de stadsdelen deze voorzieningen niet meer op niveau kunnen houden.

Als Amsterdam een sociale stad wil zijn en blijven, zijn voorzieningen aan de basis onontbeerlijk.

Hoogachtend,

Mr. A.W. Warnar, Directeur

 Wil je inspraak?…. dat kan!

Datum: Maandag 16 januari 2017 van 17.00 – 20.00 uur.

Uitnodiging: ga in gesprek met gemeente Amsterdam

 


Op woensdag 26 oktober 2016 werd de nieuwe kantoorruimte van Cliëntenbelang in Amsterdam-Oost officieel in gebruik genomen.
http://www.clientenbelangamsterdam.nl/

 Op woensdag 26 oktober 2016 werd de nieuwe kantoorruimte van Cliëntenbelang in Amsterdam-Oost officieel in gebruik genomen. De genodigden werden verwelkomd door mensen in een knalrood kostuum die ons via een rode loper naar het kantoor begeleidden. Er waren veel gasten die allemaal lid zijn van Cliëntenbelang. Onze VRA-vertegenwoordigster Renny van Delden was ook van de partij. Er was een gastspreekster dr. Machteld Huber uit Limburg die een lezing hield over “Mijn Positieve Gezondheid. Dit is een heel interessant onderwerp en wij komen er in het volgende VRA nieuws uitgebreid op terug. Momenteel hebben we nu geen beelden om het een en ander uit te leggen. Maar u houdt het van ons tegoed.


LOC partner in nieuwe samenwerking cliëntenraden en zorginstellingen Amsterdam

Het Platform Cliëntenraden in de Langdurige Zorg in Amsterdam en omgeving heeft deze week een formele samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de ondersteunende partijen SIGRA, Cliëntenbelang Amsterdam en LOC. Het Platform, opgericht in 2014, richt zich in eerste instantie op Amsterdam en zal zich geleidelijk uitbreiden naar de omringende gemeenten (Groot Amsterdam). Alle cliëntenraden binnen deze regio in de sectoren verpleging, verzorging, thuiszorg, mensen met een verstandelijke beperking en lichamelijke beperking kunnen zich aansluiten.
Waarom dit platform?
Cliëntenraden krijgen steeds meer invloed en zeggenschap. Daarvoor zijn sterke cliëntenraden nodig. Om samen aan die versterking te werken hebben de cliëntenraden van Amsta, Amstelring, Cordaan en Evean in Amsterdam de koppen bij elkaar gestoken en het platform opgericht. lees hier meer….

Nog even dit!

Voorzieningen – 

CBA verenigingsnieuws 23 oktober 2015 – lees o.a. Garanderen toegankelijkheid overstappunten OV

 
RtmRegeling tegemoetkoming meerkosten aanvragen via www.amsterdam.nl/voorzieningen
 
Aanvraag Tegemoetkoming AOV voor ouderen 2015
U kunt jaarlijks eenmalig 70 euro terugkrijgen, zèlf aanvragen via Afd. Voorzieningen (amsterdam.nl/pakjekans of tel.nr 020-2526000) vóór 31 dec. 2015.
 

Kwaliteit van Zorg –
CBA – dus mede namens de VRA – is opnieuw met de gemeente in gesprek zal gaan over pijnpunten in de uitvoering, n.l. over de keuze aan de cliënt, over de onvolledig geïnformeerde cliënt en over de effecten van de EB (Eigen Bijdragen) in de WMO (o.a. hulpmiddelen). Wij houden u op de hoogte.

 

Convenant Veilige Elektronische Gegevensuitwisseling SIGRA (80 organisaties voor zorg, welzijn, eerste lijn en preventie met 60.000 medewerkers) is begin oktober 2015 in Amsterdam ondertekend. Zij nemen zich voor de elektronische uitwisseling van cliënt- en patiëntgegevens zorgvuldig te laten verlopen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Onafhankelijke ondersteuning voor mensen in langdurige zorg

Sinds 1 maart 2015 bieden wij mensen die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen onafhankelijke ondersteuning. Dit betreft mensen die 24 uur per dag toezicht nodig hebben en in een instelling verblijven of thuiswonen met een zorgpakket. De ondersteuning is gratis, en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Iedereen met een WLZ-indicatie heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Heeft u een WLZ-indicatie en heeft u hulp nodig, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij werken voor de hele regio Noord-Holland, met uitzondering van Gooi- en Vechtstreek.


Mijnkwaliteitvanleven.nl?

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen. Hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert.
Door mee te doen draagt u bij aan het verbeteren van de zorg. Uw verhaal telt. Door de vragenlijst in te vullen, brengt u uw situatie helder in beeld. U kunt meedoen aan Mijnkwaliteitvanleven.nl als:

  • u een chronische ziekte of beperking heeft,
  • u merkt dat uw leven verandert nu u ouder wordt,
  • u als mantelzorger zorgt voor uw kind, partner, een ander familielid of bekende.

Mijn Kwaliteitsmeter: uw persoonlijke overzicht

Na het invullen van de online vragenlijst ontvangt u binnen 48 uur uw persoonlijke overzicht,
Mijn Kwaliteitsmeter.
Hiermee heeft u helder in beeld wat goed gaat en wat beter kan. Bijvoorbeeld of u verwacht dat uw gezondheid zal veranderen de komende periode. Ook maakt het duidelijk over welke hulp en ondersteuning u tevreden bent en wat u juist nodig heeft. Zo bent u goed voorbereid om in gesprek te gaan met uw familie, zorgverlener of de gemeente.

Grootschalig onderzoek,…..Meedoen?

lees hier meer….

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security