Organisatie

Vrijwilligers
De vereniging  bestaat uit en wordt geleid enkel door vrijwilligers,
en maakt onderscheid tussen structurele vrijwilligers en overige vrijwilligers:
De structurele vrijwilligers zijn commissieleden, en in principe leden van de vereniging, die de verplichting en verantwoording op zich hebben genomen om activiteiten te organiseren zodat de vereniging op hen kan rekenen.
De vrijwilligers van de vereniging  zijn zowel leden als niet-leden
die hand- en spandiensten verrichten tijdens activiteiten.
Zij zijn echter niet verplicht om te komen helpen;
dit in tegenstelling tot de structurele vrijwilligers.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Hans Beglinger

Secretaris: Marianne Walma

Penningmeester: Marianna Hopman 

Contact

Overige bestuursleden

Algemeen adjunct: Marianne Walma

Algemene bestuurslid: Monique Rappard

externe contacten wat betreft Mantelzorg : Chris Kahlman

Ledenadministratie

Mutaties kunt u doorgeven aan: secretariaat VRA
kantoor p/a Reade, Admiraal Helfrichstraat 1,
1056 AA Amsterdam 020-2421849
E-mail:
ledenadministratie@reuma-amsterdam.nl

ANBI-status

De Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o.(VRA) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de VRA en zijn donateurs belastingvoordelen genieten. De VRA hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen. Als ANBI-instelling dient de VRA in het bezit te zijn van een beleidsplan en …

Jaaroverzicht

Jaarlijks legt de Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. (VRA) verantwoording af over de inkomsten en over de uitgaven van haar activiteiten. Het jaarverslag van de VRA verschijnt in april nadat de kascommissie van de VRA de jaarrekening heeft gecontroleerd en de ALV de jaarrekening en het jaarverslag heeft goedgekeurd. Doelstelling en beleidsplan 2014-2017 Doelstelling en …

Visie VRA

Wij willen middels onze lokale (en soms met regionale en/of landelijke uitstraling) belangenbehartiging, informatieverstrekking en activiteiten ervoor zorgen dat: de gezondheidsbeleving en welzijn van de reumapatiënten en/of zijn/haar directe omgeving bevorderd wordt, en verbetering van kwaliteit of aanpak van zorg rondom reuma binnen gezondheids- en zorginstellingen tot stand komt. Met onze activiteiten proberen we altijd …

Missie VRA

De VRA is een lokale reumapatiëntenvereniging die, voor alle reumapatiënten in groot Amsterdam en specifiek voor leden, een positieve bijdrage wil leveren voor: de gezondheidsbeleving en welzijn van de reumapatiënt, en de organisatie en kwaliteit van zorg van reuma binnen gezondheids- en zorginstellingen.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security