Terug naar Belangen

acties uit CBA Cliëntenbelang Amsterdam

Leuke weetjes, resp. acties uit CBA Cliëntenbelang Amsterdam in 2017:

Wist u dat….? (Voor meer info bel het VRA Secretariaat of mail naar de VRA@Reade.nl)

Onafhankelijke cliëntondersteuning gratis is; Cliëntondersteuning zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en vervoer.

Voor Amsterdammers die vastlopen bij het regelen van zorg of voorzieningen of behoefte hebben aan ondersteuning. U kunt een mail sturen naar steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of bellen met één van onze cliëntondersteuners op (020) 57 77 999.

1) De leden van de Werkgroep ‘Kwaliteit van Zorg’ in juni 2017 de inkoopplannen ‘Wijkzorg’ van de zorgaanbieders in Amsterdam mede op de inhoud hebben beoordeeld?

2) De leden van de Werkgroep ‘Kwaliteit van Zorg’ sinds eind vorig jaar ook betrokken zijn bij het gemeenteproject ‘Minder regels, Méér Zorg’, anders gezegd “AKAD = Anders kijken, Anders doen’?

3) CBA Cliëntenbelang Amsterdam de opdracht van de Gemeente Amsterdam om de ‘WMO Beleidsparticipatie in Amsterdam’ in een nieuw uitgebreider (concept) ‘Werkplan 2018-2020’ heeft uitgewerkt, waaraan alle CBA  beleidsmedewerkers samen met vele vrijwilligers en ervaringsdeskundigen ‘in partnerschap’ hebben meegewerkt?

4) CBA in de Week van de Toegankelijkheid een ‘Manifest Inclusie in Amsterdam’ heeft opgesteld mede in het kader van het ook door Nederland getekende VN Verdrag en aan wethouder Eric van den Burg heeft aangeboden?

5) Het Centrum voor Cliëntervaringen, een samenwerkingsverband tussen CBA en VUmc, participatief (samen mèt cliënten en de doelgroep) onderzoek heeft verricht naar Mantelzorgers en dementie/Hulp bij regelwerk en emotionele steun gewenst voor mantelzorgers in de wijk, LVB, GGZ en Goede zorg in de Wijk. Kijk en lees de resultaten van hun onderzoeken op https://www.centrumvoorclientervaringen.com

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security