Terug naar Doelstellingen

VRA-informatieverstrekking

De VRA acht het van belang dat leden goed geïnformeerd zijn over o.a.:

  1. (overheids)beleid gezondheidszorg en/of uitkeringen,
  2. beleid zorgverzekeraars,
  3. behandelbeleid op het gebied van reuma,
  4. ontwikkelingen op het gebied van medicatie en onderzoek naar reuma,
  5. mogelijkheden voor vergroten van zelfredzaamheid, en
  6. belangrijke bijeenkomsten en/of agenda in de regio.

Deze informatie verstrekken wij door middel van onderstaande activiteiten die mede mogelijk zijn gemaakt door de gemeente Amsterdam en het Reumafonds:

  • ons verenigingsblad het VRA-nieuws (6x per jaar),
  • themamiddagen / mini-symposia (2x per jaar), en
  • door middel van bijeenkomsten van onze VRA-contactgroep (6-8x per jaar).

Door de samenwerking met Reade, en haar netwerk in Amsterdam, is de VRA  goed in staat om informatieve bijeenkomsten te organiseren.
Om die reden stellen wij bovengenoemde activiteiten (m.u.v. ons verenigingsblad) tevens open voor niet-leden met een reumatische aandoening van  zusterverenigingen rondom Amsterdam (zoals o.a. Amstelland, Purmerend en Zaanstad).

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security