reuma-amsterdam

Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. 

       

 

In samenwerking met

VRA e.o. is een reumavereniging voor Amsterdam en omgeving. We zijn één van de grootste regionale reumaverenigingen op het gebied van reuma. Een reumavereniging voor jong en oud. Onze doelstellingen:

  • Activiteiten organiseren
  • Belangen behartigen
  • Informatie verstrekken

Missie en Visie

  1. De VRA is een vereniging voor en door reumapatiënten.
  2. De VRA stopt energie in activiteiten die daadwerkelijk merkbaar zijn voor de reumapatiënt.

 VAN TOEN TOT NU

Van toen tot nu is in de geschiedenis van de VRA een hele tijd. Een handjevol mensen (drie dames en een heer) die elkaar ontmoetten in het Jan van Breemen Instituut (JBI) te Amsterdam, staken de hoofden bij elkaar en waren van mening dat het zinnig zou zijn een vereniging van reumapatiënten op te richten. Een reumapatiëntenvereniging door en voor mensen met reuma. Aldus geschiedde in 1979 Het JBI stelde faciliteiten – zoals vergaderruimte – ter beschikking. In de koffiekamer konden leden elkaar ontmoeten om ervaringen uit te wisselen (niet altijd leuke) en nieuwtjes te vertellen. Van het één kwam het ander: er werden contacten gelegd met het Reumafonds en deskundigen die in te organiseren bijeenkomsten hun kennis en inzichten met de leden konden delen. Er werden (en worden) ook regelmatig plezierige evenementen op poten gezet. Er kwamen dagjesuit, kerstdiners en wat dies meer zij.

Het gevolg van dat alles was dat de VRA uitgroeide van een clubje van enkele tientallen leden in het begin tot meerdere honderden vandaag de dag. Daarmee is VRA inmiddels één van de grootste reumapatiëntenverenigingen in ons land geworden.

 

Wij zijn aangesloten bij Cliëntenbelang; een onafhankelijke belangenorganisatie voor álle chronisch zieken, cliënten van de gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, ouderen, mantelzorgers en mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke of psychische beperking.

Onze vereniging heeft een ANBI-status. Als vereniging dienen wij het algemeen belang en hebben geen winstoogmerk. Eventuele donaties van uw kant worden besteed aan de reumagerelateerde activiteiten voor onze leden. Als vereniging hoeven wij geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die u in het algemeen belang doet. Ook betalen wij geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Wij zijn lid van Ieder(in) die met ingang van 1 januari 2014, door fusie, de rechtsopvolger is van CG-Raad en Platform VG. Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security