NIVEL onderzoek

Vorig jaar bestond het Reumafonds 90 jaar. In dat kader is het NIVEL opdracht gegeven onderzoek te doen naar reumatische aandoeningen in Nederland. Het rapport van dit onderzoek is op 1 juni aangeboden aan het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland.

Waarom dit onderzoek?

Om de kwaliteit van de zorg voor mensen met een reumatische aandoening te optimaliseren is het cruciaal om over volledige, actuele en betrouwbare cijfers te beschikken. Daarom treffen jullie in de bijlage een samenvatting van dit grootschalige onderzoek aan. Dit onderzoek biedt een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de huidige zorg rondom reuma en de impact van reuma op de kwaliteit van leven van mensen met reuma. Het dient als basis om de kwaliteit (en houdbaarheid) van de zorg en maatschappelijke participatie voor een grote groep Nederlanders te verbeteren.

Wat doen we met dit onderzoek?

Dit rapport brengen we momenteel breed onder de aandacht van diverse partijen. Denk aan: Ministeries van VWS, Economische- en Sociale Zaken, UWV, Bedrijfsartsen vereniging, Kamerleden, Zorgverzekeraars, beroepsverenigingen van diverse zorgverleners, Sociaal Economische Raad, werkgevers organisaties en andere patiëntenorganisaties.

Het volledige onderzoek kunnen jullie hier downloaden https://home.reumafonds.nl/reumatische-aandoeningen-nederland

Met vriendelijke groet,

drs. Sija de Jong
Manager Patiëntenbelangen
 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security